Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionisati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Klikom na “Prilagodi postavke” možete postaviti njihova ograničenja. Više informacija potražite u našoj Politici kolačića.

Predanost životnoj sredini

Uvjereni smo da nije dovoljno da je proizvod samo kvalitetan i ukusan, već da svoju misiju treba ispunjavati i na drugim područjima. Želimo stvarati proizvode koji nisu štetni za životnu sredinu, stoga poseban naglasak stavljamo na usklađenost proizvodnje, kružne ekonomije i racionalno upravljanje resursima.

Naša predanost životnoj sredini

 

Obavezujemo se da ćemo smanjiti emisiju ugljika Argete za 20%.

Održiva i obnovljiva ambalaža

Želimo povećati količinu korištenih recikliranih materijala u ambalaži.

 

OBAVEZE I CILJEVI DO 2030. GODINE:

  • Potpuni prelazak na kartonsku i papirnu ambalažu izrađenu od FSC certificirane sirovine.

Želimo smanjiti količinu potrošenog papira i plastike.

 

OBAVEZE I CILJEVI DO 2030. GODINE:

  • Štampati deklaracije direktno na ambalažu, bez upotrebe naljepnica.

Aluminij u ambalaži Argete je vrijedan resurs koji se može ponovo koristiti iznova i iznova, ali samo ako se ambalaža očisti i pravilno sortira. Kako bismo ponovo iskoristili što veći dio ambalaže, želimo edukovati potrošače putem raznih komunikacionih sredstava i projekata.

 

OBAVEZE I CILJEVI DO 2030. GODINE:

  • Edukovati potrošače o pravilnom odvajanju otpada i na taj način nastojati vratiti većinu aluminijske ambalaže u ponovnu upotrebu.

Smanjenje količine otpada od hrane

Poticanje potrošača da smanje količinu otpada od hrane

 

Želimo povećati broj ambalaže omogućavanjem optimalne upotrebe proizvoda i postići viziju „nula otpada od hrane“, podizanjem svijesti potrošača.

 

OBAVEZE I CILJEVI DO 2030. GODINE:

  • Podizat ćemo svijest o bitnosti smanjenja otpadne hrane.
  • Potrošačima ćemo ponuditi rješenja za smanjenje količine otpadne hrane.

LCA analiza (Life-cycle assessment -
procjena životnog ciklusa)

LCA analiza (Life-cycle assessment - procjena životnog ciklusa)

Kako bismo poboljšali upravljanje ugljičnim otiscima, 2018. godine smo u LCA analizu uključili cijeli vrijednosni lanac: ulazne sirovine, proizvodnju ambalaže, proizvodnju namaza u Izoli i Sarajevu, prijevoz do distribucijskih centara i ambalažni otpad.

Rezultati su pokazali da čak 60 do 70% ukupnog ugljičnog otiska čine sastojci naših proizvoda, 20 do 30% ambalaža, 1 do 3% distribucija i 5 do 7% proizvodnja. Iako se trudimo poboljšati procese i smanjiti ugljični otisak na svim nivoima proizvodnje, smatramo da je za naš rad presudna ekološka optimizacija našeg lanca opskrbe.

Održiva potrošnja energije i vode te upravljanje otpadom

Želimo smanjiti udio potrošene vode na našim proizvodnim lokacijama.

 

OBAVEZE I CILJEVI DO 2030. GODINE:

  • Smanjiti količinu potrošene vode po toni proizvoda za 8%.

Na vlastitim proizvodnim lokacijama želimo smanjiti udio korištenja hemikalija.

Želimo povećati udio otpada, odnosno nusproizvoda uključenih u kružnu petlju koje ne bacamo i koristimo u druge svrhe.

 

OBAVEZE I CILJEVI DO 2030. GODINE:

  • Pronaći optimalna kružna operativna rješenja za upravljanje organskim otpadom iz proizvodnje i nova rješenja za zbrinjavanje ostalog otpada.

Održiva i sigurna ambalaža

Naši dozatori za namaze od mesa i ribe su izrađeni od aluminija koji se može u potpunosti iznova upotrijebiti, odnosno reciklirati. Aluminij omogućava duži životni vijek proizvoda, dobro ga štiti od vanjskih uticaja, a smanjenjem težine takođe značajno smanjuje ugljični otisak.

Argeta namaze od povrća pakujemo u staklenu ambalažu koja se takođe može u potpunosti reciklirati. Na taj način dosljedno provodimo našu politiku da kupcima osiguramo sigurno i bezbrižno uživanje u našim proizvodima.

Sa riječi na djela

U nastavku vam predstavljamo projekte kojima ispunjavamo neka od naših obećanja.

Sa riječi na djela

U nastavku vam predstavljamo projekte kojima ispunjavamo neka od naših obećanja.