Tako se Argeta pridružila ekskluzivnoj grupi od 0,03 procenta robnih marki u svijetu koje javnost prepoznaje već po samom obliku, boji ili uzorku, kao što su, naprimjer: Milka, Manner, Burberry, Louboutin, Whiskas.

Po podacima kojima raspolažemo Atlantic Grupa je prvo trgovačko društvo sa sjedištem u centralnoj i JI Evropi (osim Austrije) koja je to uspjela u poslijeratnoj historiji.

Ured RS za intelektualno vlasništvo izdao je odluku o registraciji boje kao marke na osnovi prijave koja je s rezultatima istraživanja Ekonomskog fakulteta u Ljubljani: „PROVJERA RAZLIKOVNOG UČINKA BOJE U KATEGORIJI PAŠTETA”, ČIJI SU AUTORI prof. dr. Vesna Žabkar, voditeljica, prof. dr. Barbara Čater, prof. dr. Mitja Kovač, doc. dr. Jaka Cepec

dokazivala:

  • da relevantni potrošač određenu boju povezuje s porijeklom robe,
  • da takva boja ima semiotički status za tačno – veoma restriktivno – određen proizvod ili uslugu,
  • da javnost takvu boju shvata kao „znak” i
  • da takva boja ima i razlikovni učinak.

Prikupljeni empirijski dokazi iz izvedene studije predstavljaju tačno to – iz njih nedvosmisleno proizlazi da relevantni potrošač boju Pantone 159C u 61,1% povezuje s porijeklom robe, da takva narandžasta boja ima semiotički status za tačno – veoma restriktivno – određen proizvod ili uslugu (odnosno u našem slučaju s paštetom Argeta), da javnost takvu boju shvata kao „znak” i da takva boja ima i razlikovni učinak. Istraživanje je dokazalo da relevantni potrošač boju Pantone 159C u 61,1 % slučajeva povezuje s porijeklom robe, što je veoma slično procentima iz predmeta Whiskas i the Whiskas (R 1620/2006-2 (Purple)), gdje je taj procenat bio 58 % i gdje sud nije imao problema kod registracije boje kao robne marke.

Gore navedeno za Argetu znači da u Sloveniji niko ne smije upotrijebiti navedenu boju na ambalaži pašteta i namaza.