Priznanje Uključi sve! To znači da je uključivanje raznovrsnih različitosti dio naše svakodnevnice. Od skoro 500 zaposlenih pola su žene. 68% rukovodećih funkcija obavljaju žene. Imamo 23% zaposlenih mlađih od 40 godina i jednak broj starijih od 55 godina.

Mi vjerujemo da nas različitost obogaćuje i jača jer smo najbolji kada uspijemo povezati znanje, koje nosi hrabra mladalačka energija, s dubinom i širinom iskustava starijih, kada spojimo pragmatičnost, koja se češće pripisuje muškarcima, sa poslovičnom ženskom senzibilnošću, kada u snažnu mrežu upletemo kulturnu, nacionalnu i vjersku raznolikost, kao i mnoštvo jedinstvenih ličnih stilova. Kada na takav način krenemo prema zajedničkim ciljevima, nezaustavljivi smo.