Nagradni natječaj

„Za svaku dobru tricu, osvoji kamp ulaznicu“ 

Članak 1.

Nagradni natječaj priređuje i organizira Atlantic Trade d.o.o., Rakitnica 3, 10 000 Zagreb, (u daljnjem Organizator).

Članak 2.

Nagradni natječaj se organizira i provodi na cjelokupnom području Republike Hrvatske, u periodu od 03.06.2019. s početkom u 00.01 h i završava 13.06.2019. godine u 24 h, kroz jedan nagradni krug.

Članak 3.

Nagradni natječaj priređuje se i provodi  Organizator u suradnji s Priređivačem društvom Argeta d.d. Patriotske lige 73, 71240 Hadžići, BiH; MBS: 65-01-0595-12, koji  priređuje natječaj s Košarkaškim Klubom Cedevita, Avenija Dubrovnik 15/26, 10000 Zagreb radi- promidžbe Priređivača, njegove djelatnosti i proizvoda kao i košarke.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju ima svaka punoljetna fizička osoba (dalje u tekstu: sudionik), koja je roditelj djeteta u dobi od 7-14 godina, s prebivalištem ili prijavljenim boravištem u državi navedenoj u članku 2. stavak 1. ovih Pravila, ukoliko ispunjava sve uvjete za sudjelovanje utvrđene ovim Pravilima.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju nemaju osobe zaposlene kod Organizatora, ni druge osobe koje na bilo koji način sudjeluju pri izvođenju nagradnog natječaja.

Članak 5.

U nagradnom natječaju se sudjeluje na sljedeći način:

 1. Roditelj treba snimiti video u kojem njegovo dijete izvodi neki košarkaški „trik“ i na kojem nisu snimljena druga djeca ili osobe.
 2. Video postaviti u komentar ispod objavljenog post-a o informacijama za nagradni natječaj, na službenoj Facebook stranici Priređivača nagradnog natječaja, društva Argeta d.d.

Postavljanjem videa iz gornjeg stavka, roditelj djeteta potvrđuje i jamči da je roditelj snimljenog djeteta, da je suglasan u ime djeteta za snimanje, sudjelovanje u ovom nagradnom natječaju i za stjecanje od strane Organizatora svih prava identičnih onima koja Organizator stječe od samog sudionika temeljem ovih pravila, te da će roditelj od djeteta, koji je snimljen u videu, na zahtjev Organizatora dati i pisanu izjavu kojom navedeno potvrđuje. Izostanak ove suglasnosti je razlog za diskvalifikaciju sudionika iz nagradnog natječaja. Svu odgovornost za neovlašteno dijeljenje videa odnosno javno objavljivanje preuzima sudionik (autor videa) za nagradni natječaj.

Po završetku nagradnog natječaja, najboljih 10 trikova koji od strane košarkaškog žirija bude ocijenjen kao najkreativniji, a pritom ispunjavaju sve uvjete za sudjelovanje utvrđene ovim Pravilima, osvaja glavnu nagradu, odlazak djeteta iz snimljenog videa u Ljetni kamp KK Cedevite.

Organizator zadržava pravo diskvalificirati dobitnika ukoliko nastupe okolnosti iz članka 11. ovih Pravila i nagrada se u tom slučaju dodjeljuje sljedećem sudioniku s najviše glasova.

Svaki sudionik može prijaviti veći broj videa, ali može osvojiti samo jednu nagradu, tj. dobitnik jedne nagrade ne može osvojiti još jednu ili više nagrada po osnovi svojih drugih prijavljenih videa.

Žiri će birati pobjednike na osnovu kriterija: kreativnost, originalnost.

Žiri Organizatora će prihvatiti samo videa koja poštuju pozitivne vrijednosti koje promovira Priređivač  Argeta d.d. i Košarkaški Klub Cedevita (KK Cedevita).

Kupnja proizvoda nije uvjet za sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Članak 6.

Fond nagrada sastoji se od:

1 – 10. Mjesto –  Ljetni kamp na Lošinju u trajanju od 7/10 dana, u vremenu od 17.06.2019. do 29.08.2019., u terminima kako slijedi:

Termini :

 1. 17.06.-24.06./7 dana
 2. 24.06.-01.07./7 dana
 3. 01.07.-08.07./7dana
 4. 08.07.-15.07./7 dana
 5. 17.07.-22.07./7 dana
 6. 22.07.-29.07./7 dana
 7. 29.07.-05.08./7 dana
 8. 05.08.-12.08./7 dana
 9. 12.08.-19.08./7 dana
 10. 19.08.-26.08./7 dana
 11. 19.08.- 29.08.7/10 dana

Roditelj bira jedan od gore navedenih termina za odlazak svojeg djeteta u kamp.

Za djecu će biti organiziran prijevoz autobusom na relaciji Zagreb-Veli Lošinj-Zagreb u oba smjera bez usputnih stanica. Svi polasci su ponedjeljkom ujutro s parkirališta Doma košarke Cedevita (Avenija Dubrovnik 15/26), a povratak u Zagreb sljedećeg ponedjeljka u popodnevnim satima.

Organizator ne snosi i nije odgovoran za bilo koje druge troškove dobitnika tijekom preuzimanja i realizacije nagrade (npr. transfer dobitnika od i do polaznih i odredišnih lokacija autobusa definiranih od strane Organizatora, osobne troškove dobitnika nastale tijekom putovanja te boravka, putne isprave).

U glavnu nagradu uključeno je:

 • nutricionistički savjeti za prehranu na godišnjoj osnovi,
 • edukacija o košarci uz rad profesionalnih košarkaških trenera,
 • bavljenje djecom kroz cjelodnevne aktivnosti: program treninga, kupanja, i druženja svaki dan uz obroke,
 • nadzor i briga o djeci od strane voditelja kampa i voditelja škole košarke.

Put i smještaj:

 • 7 punih pansiona (3 obroka),
 • izlet na Susak + Plavi svijet (Dupini),
 • smještaj u višekrevetnim sobama (etažne sanitarije),
 • grupno osiguranje.

Nagrade nije moguće zamijeniti za drugu robu ili usluge, niti je moguće zahtijevati isplatu njihove novčane protuvrijednosti.

Realizacijom nagrade prestaju sve obveze Organizatora nagradnog natječaja prema dobitnicima i sudionicima nagradnog natječaja.

Svi eventualni porezi i druga davanja u vezi nagrade podmiruju se u skladu sa pozitivnim propisima države dobitnika nagrade.

Članak 7.

Rezultati nagradnog natječaja s imenima dobitnika biti će objavljeni na Facebook stranici Argete te web stranici Argete https://www.argeta.com/hr/ kao i web stranici Košarkaškog kluba Cedevite https://www.kkcedevita.hr/hr najkasnije do 17.06.2019. godine. 

Članak 8.

Za potrebe provođenja nagradnog natječaja i ostvarivanja svrhe u koju je isti organiziran sukladno ovim Pravilima, roditelj daje sljedeće osobne podatke: svoje ime i prezime te ime i prezime djeteta, datum rođenja djeteta, kontakt roditelja (mobitel i mail adresa) te eventualne napomene o zdravstvenim specifičnostima djeteta (alergije i slično), ali samo za dobitnike.

Članak 9.

Dobitnici, roditelji djeteta će biti obaviješteni pozivom ili emailom od strane KK Cedevite o rezultatima nagradnog natječaja te o potrebnim dodatnim podacima djeteta iz prethodnog članka ovih pravila kao i o osobnim podacima, koji su neophodni za realizaciju nagrade najkasnije u roku od 3 radna dana od dana kontaktiranja o rezultatima nagradnog natječaja. Ukoliko se roditelj dobitnika nagrade iz ovog natječaja ne javi povratno organizatoru u roku od 3 radna dana od dana kontaktiranja, smatrati će se da je dobitnik odustao od nagrade, a Organizator nema daljnju obavezu isporučiti nagradu.

Članak10.

Organizator ne preuzima odgovornost za:

 • bilo kakve posljedice nastale uslijed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uvjeta nagradnog natječaja od strane sudionika u nagradnom natječaju ili trećih osoba,
 • neželjene posljedice koje su sudionici pretrpjeli zbog sudjelovanja u nagradnom natječaju,
 • (ne)točnost i (ne)ažuriranost podataka, koje pošalju sudionici u nagradnom natječaju,
 • za osobne podatke koje sudionik učini dostupnima drugim sudionicima nagradnog natječaja ili trećim osobama na bilo koji način, te za korištenje tako dostavljenih podataka od strane drugih sudionika ili trećih osoba,
 • okolnosti i situacije za koje je ovim pravilima isključena odgovornost Organizatora, odnosno za koje je definirana odgovornost sudionika ili dobitnika.

Članak 11.

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku poništiti prijavu sudionika u sljedećim slučajevima:

 • prijave sudionike za koje se utvrdi da nisu ispunili sve korake potrebne za kvalifikaciju za nagradni natječaj,
 • prijavljeni sadržaj nije djelo sudionika, koji ga prijavljuje. U slučaju sumnje, sudionik je dužan odgovoriti u roku od 24 sata na upit Organizatora i pružiti relevantan dokaz,
 • prijave sudionika koji se koriste lažnim podacima,
 • prijave sudionika čiji su sadržaji uvredljivi ili na drugi način neprimjereni
 • Organizator će diskvalificirati sudionika ili dobitnika ukoliko utvrdi da je isti dao neistinite, lažne ili tuđe osobne podatke

Odluka Organizatora o svim pitanjima vezanim uz nagradni natječaj i primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 12.

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici  su suglasni i daju privolu da, ako postanu dobitnici nagrade, Organizator može bez naknade koristiti i javno objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu njihove osobne podatke i osobne podatke djeteta: ime, prezime, adresu, video materijal i druge podatke koje mu sudionik/dobitnik stavi na raspolaganje, u svrhu javne objave rezultata nagradnog natječaja, kako prilikom objave dobitnika i dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža, članaka ili sličnih materijala vezanih uz nagradni natječaj. Na poziv Organizatora, roditelj dobitnika nagrade će dati suglasnost u ime djeteta i u pisanoj formi. Organizatora, te da će isti na poziv organizatora dati svoju suglasnost i u pisanoj formi.

Organizator, kao voditelj zbirke osobnih podataka sudionika i dobitnika nagradnog natječaja, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih osobnih podataka sudionika nagradnog natječaja i dobitnika nagrada isključivo u svrhu provođenja nagradnog natječaja i promotivne svrhe Organizatora u koje je ovaj nagradni natječaj organiziran, sukladno ovim Pravilima.

Prilikom prijave u nagradni natječaj, na poseban upit Organizatora, sudionik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju suglasnost za korištenje danih obveznih osobnih podataka i za druge svrhe (npr. za automatiziranu obradu osobnih podataka i personalizirani pristup sudioniku, korištenje od strane povezanih društava Organizatora itd), te će, ako želi, dati i druge, dodatne osobne podatke za korištenje i obradu u točno navedene te druge svrhe.

Tako danu privolu sudionik može u bilo kojem trenutku povući slanjem zahtjeva na e-mail adresu ili  adresu sjedišta Organizatora prema kontaktima na web stranici Organizatora.

Organizator koristi i obrađuje osobne podatke isključivo dostavljene od strane sudionika, te je isključivo sudionik odgovoran za točnost i ispravnost danih podataka i dužan je i odgovoran pravovremeno obavijestiti Organizatora o njihovoj promjeni.

Roditelj sudionik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informaciju o svojim ili osobnim podacima svojeg djeteta koje obrađuje Organizator, te može uložiti i prigovor na korištenje svojih osobnih podataka svojeg djeteta u situacijama koje Organizator temelji na postojanju svog legitimnog interesa, a svakako kada ih Organizator koristi za potrebe izravnog marketinga.

Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korištenja osobnih podataka, roditelj – sudionik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sjedišta Organizatora ili prema uputi na dostavljenim promotivnim materijalima.

Svi osobni podaci će biti  zaštićeni primjenom primjerenih organizacijskih i tehničkih mjera, te će se s istima postupati zakonito i pošteno sukladno važećim propisima iz područja zaštite osobnih podataka.

Roditelj – sudionik je informiran i pristaje na mogućnost da Organizator pojedine aktivnosti oko obrade osobnih podataka vrši preko izvršitelja obrade u EU ili van EU (fizička ili pravna osoba koja obrađuje osobne podatke u ime voditelja zbirke podataka). Pri tome će Organizator prijenos vršiti na zakonit način i odabrati izvršitelja obrade koji zadovoljava sve primjerene sigurnosne standarde koji jamče visoki stupanj zaštite osobnih podataka.

Osobni podaci se koriste i čuvaju do opoziva od strane sudionika sukladno ovim Pravilima, osim ako zakon ne propisuje drugačije.

Sve ostale detalje vezane uz postupanje i zaštitu osobnih podataka te ostvarivanju svojih prava sudionik može pročitati u Pravilima zaštite privatnosti i Politici kolačića, koji su dostupni na web stranici Organizatora.

Članak 13.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju na način opisan u ovim Pravilima, roditelj -sudionik daje pravo Organizatoru na preuzimanje navedenog videa i pripadajućih opisa, odnosno i za korištenje istih za potrebe provođenja nagradnog natječaj i u svrhe definirane ovim Pravilima.

Sudionik ima pravo u bilo kojem trenutku izaći iz nagradnog natječaja, pri čemu Organizator jamči da će njegovi osobni podaci i osobni podaci njegovog djeteta biti izbrisani sa web stranice dru i Facebook profila.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila, te prijavom za sudjelovanje potvrđuje da je upoznat sa svrhom korištenja njegovih osobnih podataka i osobnih podataka njegovog djeteta i postupanja s istima.

Članak 14.

Pravila ovog nagradnog natječaja će se objaviti na web stranici Argete https://www.argeta.com/hr/ kao i web stranici Košarkaškog kluba Cedevite https://www.kkcedevita.hr/hr, a sudionici nagradnog natječaja se za sva dodatna pitanja i informacije u vezi nagradnog natječaja, mogu obratiti putem kontakt centra na sljedeći broj:

Hrvatska- 0800 0009

Organizator pridržava pravo na promjenu pravila i uvjeta sudjelovanja u nagradnom natječaju kao i pravo prekida nagradnog natječaja, uz obvezu da isto pravovremeno objavi na isti način kao i pravila nagradnog natječaja.

Članak 15.

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

U Zagrebu, 17.05.2019. godine

 

Organizator:
Atlantic Trade d.o.o., Zagreb