Pravila i uvjeti sudjelovanja u nagradnom natječaju „Terapija povrćem”

1. Opće odredbe

1.1. Ovim pravilima i uvjetima nagradnog natječaja (Pravila i uvjeti sudjelovanja) uređuju se način i uvjeti prema kojima će se odvijati natječaj „Terapija povrćem” (dalje u tekstu: nagradni natječaj).

1.2. Organizator nagradnog natječaja „Terapija povrćem” je Atlantic Droga Kolinska, Živilska industrija d. o. o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, matični br. 2114011000 (dalje u tekstu: Organizator). Podršku pri provedbi Organizatoru pruža agencija PM, poslovni mediji d. o. o., Igriška 5, 1000 Ljubljana, matični br. 2146215000 (dalje u tekstu: Agencija).

1.3. Nagradni natječaj organizira se i provodi se u svrhu:

  • promidžbe Organizatora i njegovih aktivnosti, proizvoda i ponuda s mnogobrojnim promidžbenim i marketinškim sadržajima i aktivnostima, uključujući slanje novosti i drugih informacija o aktualnostima Organizatora (kao što su informativne ponude, obavijesti o promidžbenim akcijama, novi proizvodi, nagradne igre, natječaji i druge marketinške aktivnosti), te povremeno provedbe opće nepersonalizirane (anonimne) analize i statističke obrade prikupljenih podataka u svrhu daljnjeg poboljšanja usluga Organizatora, njegovih mrežnih stranica te drugih oblika informiranja (SMS, telefonski, na adresu prebivališta…);
  • promidžbe i postavljanja proizvoda Argeta na prodajnim mjestima.

1.4. Nagradni natječaj će se odvijati u razdoblju od 16.2.2023. do 2.3.2022. na web stranici veggie-therapy.argeta.com. Predmetna web stranica i uz suglasnost sa pravilima i uvjetima sudjelovanja, će posjetiteljima iste biti dostupna i nakon završetka nagradnog natječaja uz mogućnost sudjelovanja, ali bez mogućnosti osvajanja nagrada.

1.5. Nagradni natječaj će se odvijati putem web stranice veggie-therapy.argeta.com.

1.6. Za sva pitanja u vezi s nagradnim natječajem obratite se na e-adresu [email protected].

2. Sudionici

2.1. U nagradnom natječaju smiju sudjelovati svi punoljetni pojedinci koji imaju stalno prebivalište i porezni broj u Republici Hrvatskoj i koji u razdoblju od 16.2.2023 00:00 do uključujući 2.3.2023 do 23:59 budu poštovali upute i uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju, definirane u nastavku (dalje u tekstu: Sudionik.)

2.2. U nagradnom natječaju ne smiju sudjelovati zaposlenici Organizatora ili Agencije te članovi njihove uže obitelji (supružnik, izvanbračni partner, roditelji, djeca, braća, sestre i s njima zakonom izjednačene osobe) i druge osobe koje na bilo koji način izravno sudjeluju u provedbi natječaja.

2.3. Za potrebe provedbe nagradnog natječaja i ispunjavanja svrhe, koji je organiziran u skladu s Pravilima i uvjetima sudjelovanja, Sudionik će Organizatoru dostaviti sljedeće podatke: ime, prezime i e-mail adresu. Ako Sudionik bude i dobitnik nagrade, za potrebe dodjele nagrade Organizatoru će dostaviti podatke definirane u točki 7.2. ovih Pravila i uvjeta sudjelovanja.

2.4. Sudjelovanje u nagradnom natječaju dobrovoljno je te uvjet za sudjelovanje nije kupnja proizvoda.

3. Pravila i uvjeti sudjelovanja

3.1. Prije prijave u nagradni natječaj, Sudionik se obvezuje da će se upoznati s Pravilima i uvjetima sudjelovanja, koja su objavljena na https://www.argeta.com/hr/pravila-i-uvjeti-sudjelovanja-u-nagradnom-natjecaju-terapija-povrcem-2.

3.2. Za sudjelovanje u nagradnom natječaju, Sudionik mora ispuniti zadatak nagradnog natječaja tako da na web stranici veggie-therapy.argeta.com preda kreativnu i zanimljivu priču ili iskustvo koja ga je u životu obilježilo u vezi s povrćem (dalje u tekstu: Priča) te unese svoje ime i svoju e-mail adresu. Sudionici smiju sudjelovati isključivo u svoje ime, sa svojom Pričom i svojom e-adresom.

3.3. Slanjem Priče u skladu s točkom 3.2. Sudionik izražava suglasnost sa sudjelovanjem u nagradnom natječaju, ovim Pravilima i uvjetima sudjelovanja te Organizatoru izričito dopušta upotrebu, uključujući objavu Priče Sudionika, zajedno s imenom Sudionika kako za potrebe provođenja nagradnog natječaja, u prvom redu na web stranici veggie-therapy.argeta.com, kao i za eventualne objave dobitnika nagrada.

3.4. Poslana Priča bit će proslijeđena Organizatoru na potvrdu. Nakon potvrde Sudionik prima e-poruku da je njegova Priča potvrđena i pripremljena na mrežnom mjestu za dijeljenje.

3.5. Bez obzira na navedeno, Priča koja prema mišljenju Agencije i Organizatora bude uvredljiva, neprimjerena, nezanimljiva, previše slična ostalima, neoriginalna, na neki drugi način nezakonita i/ili namijenjena oglašavanju proizvoda koje Organizator smatra konkurentnim proizvodima robne marke Argeta, neće biti potvrđena, niti objavljena na web stranici veggie-therapy.argeta.com te se neće uzeti u obzir u nagradnom natječaju.

3.6. Sudionik smije poslati više Priča, ali ima pravo samo na jednu nagradu.

3.7. Sudionik mora biti jedini i isključivi nositelj autorskih prava na objavljenom sadržaju tj. Priči. Sudionik jamči da objavljenim sadržajem ni na koji način ne krši autorska i druga prava treće osobe. Ako dođe do kršenja prava na intelektualno vlasništvo ili srodna prava, isključivu odgovornost za kršenje snosi Sudionik koji je objavio sadržaj. Autorska prava Sudionika prenose se na Organizatora i to prostorno, vremenski i sadržajno neograničeno bez obzira na načine i tehnička rješenja uporabe, iskorištavanja, uključujući pravo na preradu Autorskog djela/Priče.

3.8. Sudionici su upoznati i slanjem Priče izričito se slažu da Organizator smije Priču na bilo koji način i bez ikakvih ograničenja objaviti odnosno na neki drugi način upotrijebiti u svrhu oglašavanja, ponajprije, ali ne isključivo za objavljivanje odnosno oglašavanje na Facebooku i Instagramu.

4. Nagrade

4.1. Organizator će na temelju izbora, kao što proizlazi iz točke 6.1. ovih Pravila i uvjeta sudjelovanja,  stotini (100) Sudionika koji pošalju najkreativniju Priču dodijeliti ukupno 200 namaza od povrća Argeta u pojedinačnoj vrijednosti od 9,38kn / 1,25 EUR s uključenim PDV-om. Svaki dobitnik nagrade primit će dva namaza od povrća. Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 1.876kn/ 248,99 EUR sa uključenim PDV-om .

4.2. Dobitnik nagrade nema pravo prenijeti svoju Nagradu na treću osobu.

4.3. Sudionik ima pravo samo na jednu Nagradu za objavljenu Priču bez obzira na broj poslanih Priča s kojima je sudjelovao.

4.4. Realizacijom nagrade prestaju sve obveze Organizatora nagradnog natječaja prema dobitnicima i sudionicima nagradnog natječaja.

5. Porezne odredbe

Svi eventualni porezi i druga davanja u vezi nagrade podmiruju se u skladu s pozitivnim propisima države dobitnika nagrade.

U Republici Hrvatskoj, prema važećem zakonodavstvu, nagrade u ovom nagradnom natječaju ne podliježu oporezivanju porezom na dobit i dohodak. Za dobitnika nagrade ne nastaje nikakva porezna obaveza, temeljem primitka nagrade definirane ovim člankom.

6. Dobitnici

6.1. Nagradu će primiti prvih stotinu (100) najkreativnijih Sudionika čije će Priče biti objavljene na mrežnoj stranici veggie-therapy.argeta.com. Priče će na mrežnoj stranici biti objavljene nakon potvrde Organizatora, zajedno s imenom Sudionika koje će biti dostavljeno u skladu s točkom 3.2. ovih Pravila i uvjeta sudjelovanja. Potvrđene Priče bit će objavljene redoslijedom kojim budu poslane. Potvrdu o tome da je njihova priča odabrana kao jedna od 100 najkreativnijih te da imaju pravo na nagradu, odabrani sudionici će dobiti putem e-mail adrese koju su dostavili Organizatoru u skladu s pravilima ovog nagradnog natječaja. O izboru dobitnika, sukladno kriteriju brzine i kreativnosti, odlučuju Organizator i Agencija.

6.2. Nagrađeni će biti samo sudionici koji precizno slijede upute nagradnog natječaja predstavljene pod točkom 3. ovih Pravila i uvjeta sudjelovanja te ispunjavaju sve uvjete koji proizlaze iz ovih Pravila i uvjeta sudjelovanja.

6.3. Na kraju nagradnog natječaja će biti izrađen zapisnik o Dobitnicima nagrade s njihovim osobnim podatcima, koji će biti ispisan u jednom primjerku te potpisan od svih članova komisije. Čuvat će se u sjedištu Organizatora godinu dana.

7. Proglašenje rezultata nagradnog natječaja te podjela nagrada

7.1. Kako bi primili nagrade, Dobitnici nagrada morat će priopćiti uz svoje ime, prezime, i broj telefona i adresu, i to u roku od 7 dana od primitka obavijesti o pravu na nagradi.  Ako to u navedenom roku ne učine, Nagrada im neće biti dodijeljena. Dostavljanje navedenih osobnih podataka dobrovoljno je, ali i potrebno za dodjelu Nagrade.

7.2. Ako Dobitnik nagrade ne osigura potrebne podatke iz točke 7.2. u roku od 7 dana od primitka informacije o pravu na Nagradu Organizatora, Dobitnik nagrade gubi pravo na Nagradu.

7.3. Nagrade će Organizator poslati u roku od 60 dana nakon primitka kontaktnih podataka Dobitnika nagrade u svrhu primanja Nagrade.

7.5. Uvjet za dobivanje nagrade jest da Sudionici ispunjavaju uvjete iz Pravila i uvjeta sudjelovanja u Nagradnom natječaju te Organizatoru odnosno Agenciji na odgovarajući način pošalju podatke potrebne za slanje nagrade (ime i prezime, broj telefona, ulica, poštanski broj i mjesto). Nagrade će sudionici dobiti poštom na dostavljenu adresu.

8. Zaštita osobnih podataka

8.1. Kao voditelj obrade zbirke osobnih podataka Sudionika i Dobitnika nagrada nagradnog Natječaja Organizator prikuplja, održava i obrađuje zbirku prikupljenih osobnih podataka Sudionika i Dobitnika nagrada isključivo za provedbu nagradnog natječaja i promidžbene svrhe u skladu s Pravilima i uvjetima sudjelovanja.

8.2. Sudionik se slaže da se njegovi osobni podatci mogu upotrebljavati i za anonimne (nepersonalizirane) analize i statistiku dostavljenih podataka.

8.3. Nakon prijave u nagradni natječaj Sudionik će na poseban zahtjev Organizatoru aktivnom potvrdnom radnjom dati suglasnost za uporabu traženih osobnih podataka i u druge svrhe (npr. za automatiziranu obradu i profiliranje osobnih podataka, uporabu podataka u povezanim društvima Organizatora itd.) i, po želji, osigurati i druge, dodatne osobne podatke za uporabu i obradu za određene i druge svrhe.

8.4. Sudionik može danu privolu u svakom trenutku opozvati tako da Organizatoru običnom ili e-poštom pošalje zahtjev o opozivu na [email protected].

8.5. Organizator upotrebljava i obrađuje isključivo osobne podatke koje osigurava Sudionik. Sudionik je odgovoran za točnost i pravilnost danih podataka i mora pravovremeno obavijestiti Organizatora o svakoj promjeni tih podataka.

8.6. Sudionik ima pravo u svakom trenutku zahtijevati informacije o svojim osobnim podatcima koje obrađuje Organizator, a ima i pravo zahtijevati prekid njihove obrade u slučajevima kada Organizator obrađuje podatke na temelju vlastitog zakonitog interesa, posebice ako Organizator osobne podatke upotrebljava u svrhu izravnog marketinga.

8.7. Za ostvarivanje prava i obveza povezanih s uporabom osobnih podataka Sudionik može pisati Organizatoru na e-poštu ili adresu sjedišta Organizatora odnosno postupiti prema uputama u primljenom promidžbenom materijalu.

8.8. Sudionik je svjestan i izričito se slaže da Organizator može povjeriti određene zadatke u vezi s obradom prikupljenih osobnih podataka ugovornom izvršitelju obrade podataka, i to agenciji PM, poslovni mediji d. o. o., Igriška 5, 1000 Ljubljana, matični br. 2146215000 u svrhu nadzora nad provedbom Natječaja i potvrde Dobitnika nagrada. Ugovorni izvršitelj obrade podataka može obrađivati osobne podatke samo u okviru ovlaštenja ili narudžbe, koje prima od Organizatora, u skladu s važećim zakonodavstvom i definiranom svrhom.

8.9. Osobni podatci upotrebljavaju se i spremaju dok ih Sudionici ne opozovu u skladu s Pravilima, osim ako zakonom nije uređeno drugačije.

8.10. Sudionici mogu u svakom trenutku zatražiti brisanje ili prestanak uporabe svojih osobnih podataka za određenu svrhu. Ako takav zahtjev pošalju tijekom trajanja nagradnog Natječaja i ako je riječ o uporabi njihovih osobnih podataka u svrhu nagradnog Natječaja, time se prekida njihovo sudjelovanje u nagradnom natječaju.

8.11. Sudionik je obaviješten i slaže se da Organizator provodi određene aktivnosti povezane s obradom njegovih osobnih podataka putem izvršitelja obrade u EU i/ili izvan EU (fizička ili pravna osoba koja obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade baze podataka). Pritom će Organizator zakonito prenijeti podatke i odabrati izvršitelja obrade podataka koji odgovara propisanim sigurnosnim standardima koji osiguravaju visok stupanj zaštite osobnih podataka.

8.12. Organizator će nastojati svim razumno korisnim organizacijskim i tehničkim mjerama osigurati da se osobni podatci Sudionika nagradnog natječaja obrađuju i upotrebljavaju na siguran način, bez mogućnosti zlouporabe i upada u sustav, u skladu s važećim zakonodavstvom.

8.13. Druge pojedinosti u vezi s obradom i zaštitom osobnih podataka te ostvarivanjem svojih prava možete pronaći u Pravilima o zaštiti privatnosti i kolačićima objavljenim na web stranicama https://www.argeta.com/hr/pravne-obavijesti/ i https://www.argeta.com/hr/kolacici/.

8.14. Organizator će diskvalificirati Sudionika ako utvrdi da je poslao lažne, pogrešne ili tuđe osobne podatke ili ako utvrdi da je Sudionik maloljetna osoba i sumnja da je zloupotrijebio nagradni natječaj.

8.15. Sudionik koji sudjeluje u nagradnom natječaju prihvaća sva prava i obveze navedene u Pravilima i uvjetima sudjelovanja i potvrđuje da je upoznat sa svrhom uporabe svojih osobnih podataka te postupanjem s njima.

9. Ograničenje odgovornosti

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za:

  • bilo kakve posljedice koje bi sudionici mogli pretrpjeti zbog sudjelovanja u nagradnom natječaju,
  • nedostavljene pošiljke s nagradama,
  • bilo kakve posljedice korištenja nagrada.

10. Ostale odredbe

10.1. Za tumačenje Pravila i uvjeta sudjelovanja mjerodavan je isključivo Organizator. Odluka organizatora nagradnog natječaja o svim pitanjima u vezi s nagradnim natječajem i pravilima povezanima s njom konačna je i vrijedi za sve sudionike.

10.2. Odluka komisije konačna je i pritužba na nju nije moguća.

10.3. U iznimnom slučaju prijevremenog prekida nagradnog natječaja zbog razloga koji ne ovise o njemu (viša sila itd.) Organizator zadržava pravo dodijeliti Nagrade onima koji su u nagradnom natječaju sudjelovali do trenutka prekida ili da nagradni natječaj bez ikakvih obveza prema Sudionicima ne završi odnosno da je prekine. O tome mora putem iste web stranice na kojoj su objavljena pravila, obavijestiti Sudionike. Organizator u navedenim slučajevima ne odgovara za moguću nastalu štetu.

10.4. Organizator pridržava pravo na izmjenu ovih Pravila i uvjeta sudjelovanja zbog pravnih, tehničkih ili komercijalnih razloga. O svim izmjenama i novostima nagradne nagradnog natječaja, Organizator će sve zainteresirane obavještavati komunikacijom na web stranici zelenjavna-terapija.argeta.com.

10.5. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, ova su Pravila primarna u odnosu na sve eventualne druge objave, bilo u tiskanom, elektroničkom ili bilo kojem drugom obliku. Autentično tumačenje ovih Pravila određuje isključivo Organizator.

10.6. Za sve eventualne sporove po osnovi nagradnog natječaja koji se ne mogu riješiti sporazumno, nadležan je stvarno nadležni sud u Ljubljani.

10.7. Ova Pravila i uvjeti sudjelovanja stupaju na snagu s danom donošenja.

U Ljubljani, 16. 2. 2023.

Organizator: Atlantic Droga Kolinska, Živilska industrija d. o. o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana.