30​Në këtë mënyrë, Argeta bëhet pjesë e grupit ekskluziv të 0,03 për qind të markave në botë që njihen publikisht thjesht nga dizajni, ngjyra apo motivi, si p.sh.: Milka, Manner, Burberry, Louboutin dhe Whiskas.​

Sipas të dhënave të disponueshme, Atlantic Grupa është kompania e parë tregtare e bazuar në Evropën Qendrore dhe Juglindore (me përjashtim të Austrisë) që ka pasur sukses me këtë në historinë e pasluftës.

Zyra Sllovene për Pronën Intelektuale mori vendim për regjistrimin e ngjyrës si markë tregtare bazuar në një aplikim që, së bashku me rezultatet e kërkimit të Fakultetit të Ekonomisë së Lubjanës – “Verifikimi i efektit diferencues të ngjyrës në kategorinë e pâtéve”, i zhvilluar nga Prof. Dr. Vesna Žabkar, drejtuese, Prof. Dr Barbara Čater, Prof. Dr Mitja Kovač dhe As. Prof. Dr Jaka Cepec,

tregoi se:

  • konsumatori në fjalë identifikon ngjyrën specifike me origjinën e mallrave,
  • kjo ngjyrë ka një status semiotik për një produkt ose shërbim të përcaktuar specifikisht shumë kufizues,
  • publiku e sheh ngjyrën si "markë" dhe
  • kjo ngjyrë ka një efekt diferencues.

Provat e grumbulluara empirike nga studimi paraqesin pikërisht këtë, se tregon në mënyrë të qartë se klienti e lidh ngjyrën Pantone 159c në 61,1% të rasteve me origjinën e mallrave, se kjo ngjyrë e veçantë portokalli ka një status semotik si një produkt ose shërbim i përcaktuar specifikisht shumë kufizues (pra në këtë rast pâtéja Argeta), se publiku e shikon këtë ngjyrë si “markë” dhe se kjo lloj ngjyre ka gjithashtu një efekt diferencues. Studimi tregoi se klienti në fjalë e lidh ngjyrën Pantone 159C në 61,1% të rasteve me origjinën e mallrave, që është shumë e ngjashme me përqindjen në rastin e Whiskas te Whiskas (R 1620/2006-2 (E purpurt)), ku përqindja ishte 58% dhe gjykata rrjedhimisht nuk kishte rezervime për ta regjistruar ngjyrën si markë tregtare.

Kjo do të thotë për Argeta se në Slloveni askush nuk mund ta përdorë këtë ngjyrë në paketimet e pâtéve dhe pashtetës.