Kjo na vendos në krye të prodhuesve ushqimorë që kanë implementuar një metodologji për të vlerësuar dobësinë e lëndëve të para dhe për të zbatuar masa kontrolli për të reduktuar rrezikun e mashtrimit. Në këtë mënyrë kemi përmirësuar më tej sistemin tonë të ushqimeve të sigurta.

Çfarë është mashtrimi ushqimor?

Mashtrime ushqimore janë veprimet mashtruese të qëllimta (p.sh. zëvendësimi, hollimi ose shtimi i lëndëve, paraqitja e rreme e një produkti, fshehja e origjinës etj.), veçanërisht për të pasur fitim financiar, dhe pasojat e tyre mund të përbëjnë rrezik të madh për shëndetin tonë. Çdo ditë shfaqen lloje të reja mashtrimi, prandaj është shumë e rëndësishme që ne të monitorojmë rregullisht zhvillimet në treg. Një faktor i rëndësishëm në identifikimin dhe reduktimin e materializimit të këtyre rreziqeve është bashkëpunimi aktiv me furnitorët tanë, krijimi i marrëdhënieve të mira dhe besimit dhe rritja e ndërgjegjësimit të tyre për mashtrimet.

Si i kontrollojmë ne lëndët e para?

“Secila lëndë kërkon masat e veta specifike të kontrollit. Ne implementojmë tashmë një numër masash për secilën dërgesë, dhe përmes monitorimit të përvitshëm. Këto masa përfshijnë kontrollin e hyrjeve, inspektimin e paletave dhe vulave, kontrollet sensore dhe vizuale të lëndëve, shqyrtimin e raporteve analitike, deklarimet e furnitorëve dhe harmonizimin e specifikimeve, analiza laboratorike në laboratorët e brendshëm dhe të jashtëm etj. Ne gjithashtu planifikojmë zhvillimin e metodave të shpejta analitike për të zbuluar mashtrimin”, shpjegoi Nataša Gladović, drejtoreshë e menaxhimit të cilësisë korporative dhe Ornela Čebulec, teknologe e cilësisë. Metodologjia është rezultat i punës nga personeli në cilësinë korporative dhe në cilësinë operacionale të të gjithë sektorëve të biznesit, dhe është konfirmuar nga partnerët e jashtëm të DNV.

Mashtrimi ushqimor në Evropë

Mashtrimi ushqimor po bëhet një problem në rritje në zinxhirin e furnizimit ushqimor global. Komisioni Evropian llogarit se për shkak të mashtrimit ushqimor dhe më pas shkatërrimit të mallrave ushqimore, çdo vit hidhen ushqime me vlerë prej 200 milionë EUR, dhe ky numër vazhdon e rritet çdo vit. Në vitin 2017 u zbulua një total prej 9800 ton ushqim mashtrues në tregun evropian, me një vlerë prej më shumë se 230 milionë EUR.

Mashtrimi më i zakonshëm ushqimor

Vaji i ullirit ekstra i virgjër shpesh hollohet me vaj më të lirë dhe më pak cilësor, dhe shtohen klorofil, ngjyrues dhe aromatizues.

Qumështi dhe produktet e bulmetit shpesh janë objektiv për mashtrim, veçanërisht me melaminë kimike. Skandali filloi në të kaluarën në Kinë dhe ka vazhduar. Megjithëse Bashkimi Evropian e ndaloi importin e qumështit dhe produkteve të bulmetit në Evropë, importi i paligjshëm i qumështit pluhur me kimikate të dëmshme vazhdon të ndodhë. Për shkak të fitimeve të larta, qumështi i dhisë shpesh hollohet me qumësht lope dhe në Itali po bëhen përpjekje aktive për të luftuar mashtrimin me mozzarella di bufala.

Mjalti shpesh hollohet duke shtuar sheqer.

Mishi dhe produktet e përpunuara të mishit janë subjekt i mashtrimit përmes shtimit të ujit, nitrateve dhe nitriteve, dhe shtimit të mishit të cilësive më të ulëta.

Erëzat janë në krye të shkallës së ushqimeve më të prekura nga mashtrimi, veçanërisht rigoni, të cilit i shtohen gjethe të thata ulliri. Është interesante të përmendet se në vit Turqia eksporton 40% më shumë rigon sesa mund të prodhojë. Specat djegës shpesh gjenden me ngjyrues të ndaluar, dhe piperit i shtohen fara papaja.

Lëngjet e frutave dhe produktet e tjera të ngjashme me sheqer të shtuar, ngjyrues dhe aromatizues shpesh përfundojnë në treg ose në zinxhirin ushqimor. Është gjithashtu praktikë që të shtohen lëngje të padeklaruara nga fruta më të lira.