​Një arsye tjetër pse Argeta është e suksesshme është sepse ajo kujdeset për klientët e saj. Ajo dëshiron t’i njohë, t’i pyesë se çfarë u pëlqen, çfarë shije Argeta dëshirojnë dhe si preferojnë ta hanë, dhe me këto njohuri ne mund t’u afrohemi atyre edhe më shumë. Për këtë arsye, javën e kaluar në dyqanet në Bosnjë e Hercegovinë, përveç hapësirës kryesore mes produkteve të ngjashme dhe bukës, për stendat e Argeta kemi kërkuar edhe hapësirë pranë seksioneve të frutave dhe zarzavateve. Ne i kemi dëgjuar shijet e klientëve tanë dhe kemi bërë të mundur që ata të blejnë Argeta dhe gjithashtu edhe domate, dhe kur të blejnë domate të mos harrojnë të blejnë Argeta.

Në këtë mënyrë, Argeta është kategoria e parë e pashtetave që ka siguruar një hapësirë në seksionin e frutave dhe zarzavateve, dhe që ka ofruar kombinimin më të pëlqyer në një vend të vetëm!