Çmimi Include Everyone! Kjo do të thotë se për ne, përfshirja në të gjitha llojet e diversitetit është pjesë e normalitetit tonë. Nga rreth 500 punonjës, gjysma janë gra. Gratë zënë 68% të pozicioneve menaxhuese. Një total prej 23% e punonjësve janë nën 40 vjeç dhe e njëjta përqindje janë mbi 55 vjeç.

Ne besojmë se diversiteti na pasuron dhe na forcon, sepse jemi në formën më të mirë kur arrijmë me sukses të lidhim së bashku aftësitë e të rinjve energjikë dhe të guximshëm me përvojën e thellë dhe të gjerë të të moshuarve, kur kombinojmë një qasje pragmatike, që mund t’u atribuohet më shumë burrave, me ndjeshmërinë proverbiale të grave, kur gërshetojmë në një rrjetë të fuqishme diversitetin kulturor, etnik dhe fetar, si edhe një dozë të mirë stilesh personale unike. Kur lëvizim në atë drejtim drejt një objektivi të përbashkët, jemi të pandalshëm.