За правилно функционирање на веб-страницата и за подобрување на вашите искуства користиме колачиња: потребни, аналитички и маркетиншки. Со нив можете да управувате со кликање на „нагодување на поставките“. Детални информации можете да најдете во нашата Политика за колачиња.

Посветеност кон животната средина

Убедени сме дека не е доволно производот да биде само квалитетен и вкусен, туку дека мора да ја исполни и својата цел во другите области. Сакаме да создадеме производи што не ја оптоваруваат животната средина, па затоа посебен акцент ставаме врз усогласеноста на производството, циркуларната економија и економичното управување со ресурсите.

Нашата посветеност кон животната средина

 

Ние се обврзуваме ефектот на Аргета врз животната средина да го намалиме за 20 проценти.

Одржлива и рециклирачка амбалажа

Сакаме да го зголемиме количеството рециклирачки материјали што се користат во амбалажата.

 

ПОСВЕТЕНОСТ И ЦЕЛИ ДО 2030 ГОДИНА:

  • Ќе направиме целосен премин кон картонска и хартиена амбалажа со сертифицирана суровина од FSC.

Сакаме да го намалиме количеството на употреба на хартија и пластика.

 

ПОСВЕТЕНОСТ И ЦЕЛИ ДО 2030 ГОДИНА:

  • Декларациите ќе бидат испечатени директно на пакувањето, без употреба на етикети.

Алуминиумот во амбалажата на Аргета е вреден ресурс што може да се користи одново и одново, но само ако пакувањето е исчистено и правилно распределено. Со цел да се искористи што е можно повеќе амбалажа, сакаме да ги едуцираме потрошувачите преку комуникација и проекти.

 

ПОСВЕТЕНОСТ И ЦЕЛИ ДО 2030 ГОДИНА:

  • Ќе ги едуцираме потрошувачите за правилно распределување на отпадот и на тој начин ќе се обидеме да го вратиме поголемиот дел од алуминиумската амбалажа за повторна употреба.

Намалување на количеството отпад од храна

Поттикнување на потрошувачите да го намалат отпадот од храна

 

Сакаме да го зголемиме бројот на пакувања, кои овозможуваат оптимална употреба на производот, и со подигање на свеста кај потрошувачите да ја исполниме визијата за нула отпад од храна.

 

ПОСВЕТЕНОСТ И ЦЕЛИ ДО 2030 ГОДИНА:

  • Ќе едуцираме за важноста од намалување на отпадот од храна.
  • Ќе ги обезбедиме потрошувачите со решенија за намалување на количината на отпад од храна.

Анализа LCA (Life-cycle
assessment)

Анализа LCA (Life-cycle assessment)

Со цел да се оптимизира управувањето со ефектот врз животната средина, во 2018 година го вклучивме целиот синџир на вредности во анализата на LCA: влезни суровини, производство на амбалажи, производство на намази во Изола и во Сараево, транспорт до дистрибутивни центри и отпад од амбалажа.

Резултатите покажаа дека дури 60 до 70 отсто од вкупниот ефект врз животната средина се компоненти на нашите производи, 20 до 30 отсто амбалажа, 1 до 3 отсто дистрибуција и 5-7 отсто производство. Иако се трудиме да ги оптимизираме процесите и да го намалиме влијанието врз животната средина на сите нивоа на производство, оптимизацијата на животната средина во нашиот синџир на снабдување е клучна за нас.

Одржлива потрошувачка на енергија и вода и управување со отпад

Сакаме да го намалиме нивото на потрошената вода во нашите производствени локации.

 

ПОСВЕТЕНОСТ И ЦЕЛИ ДО 2030 ГОДИНА:

  • Ќе го намалиме количеството на потрошена вода по тон производ за 8 отсто.

На нашите сопствени производствени локации сакаме да го намалиме уделот на употреба на хемикалии.

Сакаме да го намалиме количеството тиња од нашата пречистителна станица.

 

ПОСВЕТЕНОСТ И ЦЕЛИ ДО 2030 ГОДИНА:

  • Количеството тиња од нашата пречистителна станица ќе ја намалиме за 90 отсто.

Одржливо и безбедно
пакување

Нашите кутии за намази од месо и риба се направени од алуминиум, кој може целосно повторно да се искористи или рециклира. Алуминиумот овозможува подолг век на траење на производот, добро го штити од надворешни влијанија и, со намалување на тежината, значително го намалува и јаглеродниот ефект.

Зеленчуковите намази Аргета се пакуваат во стаклена амбалажа, која, исто така, може целосно да се рециклира. На овој начин, доследно ја спроведуваме нашата политика за обезбедување безбедно и безгрижно уживање во нашите производи.

Од зборови до дела

Се вели дека ветувањата се само ветувања додека не ги исполните. Ние целосно се согласуваме со тоа. Исполнуваме некои од нашите ветувања преку проекти, кои се претставени подолу.

Од зборови до дела

Се вели дека ветувањата се само ветувања додека не ги исполните. Ние целосно се согласуваме со тоа. Исполнуваме некои од нашите ветувања преку проекти, кои се претставени подолу.