Zabava dobitnici - Argeta
Spread LoveCombined Shape

Сето ова нè доведе до финалното извлекување!

Следете не во живо и гледајте кој ќе го однесе дома најновиот Volkswagen T-Roc?

Наградна игра: Кој вели дека забавата неможе да почне со Аргета? - Финално извлекување

Posted by Argeta on Friday, September 27, 2019

Ви благодариме што игравте со нас

Ова е листата на добитници. Погледнете добро, можеби сте добитник. Но, не грижете се ако не сте, ќе има многу забавни наградни игри во иднина!

НЕДЕЛИ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Добитници - недела 1 (05. 07. 2019)

Samsung Galaxy Note 9

 • 3897XXX0035

Sony Playstation 4

 • 3897XXX2789

Sony безжични слушалки

 • 3897XXX5686
 • 3897XXX4485
 • 3897XXX4725

Volkswagen T-Roc

 • Извлекувањето на Volkswagen T-Roc ќе започне на 27.09.2019, во 12 часот. Останете со нас!

Аргета карти за играње

 • 3897XXX7334
 • 3897XXX3366
 • 3897XXX5162
 • 3897XXX5572
 • 3897XXX4679
 • 3897XXX6675
 • 3897XXX3332
 • 3897XXX3201
 • 3897XXX6476
 • 3897XXX6476

Аргета шопинг торби

 • 3897XXX0741
 • 3897XXX0753
 • 3897XXX4474
 • 3897XXX4725
 • 3897XXX0438
 • 3897XXX2789
 • 3897XXX9860
 • 3897XXX7424
 • 3897XXX7334
 • 3897XXX4348
 • 3897XXX0609
 • 3897XXX5572
 • 3897XXX9860
 • 3897XXX8173
 • 3897XXX5522
 • 3897XXX6931
 • 3897XXX1070
 • 3897XXX4926
 • 3897XXX1980
 • 3897XXX5572

Добитници - недела 2 (12. 07. 2019)

Samsung Galaxy Note 9

 • 3897ХХХ7235

Sony Playstation 4

 • 3897ХХХ0550

Sony безжични слушалки

 • 3897ХХХ7215
 • 3897ХХХ0090
 • 3897ХХХ1000

Volkswagen T-Roc

 • Извлекувањето на Volkswagen T-Roc ќе започне на 27.09.2019, во 12 часот. Останете со нас!

Аргета карти за играње

 • 3897ХХХ7420
 • 3897ХХХ8760
 • 3897ХХХ3672
 • 3897ХХХ0112
 • 3897ХХХ5572
 • 3897ХХХ2566
 • 3897ХХХ0370
 • 3897ХХХ7890
 • 3897ХХХ2437
 • 3897ХХХ9909

Аргета шопинг торби

 • 3897XXX4604
 • 3897XXX1008
 • 3897XXX0404
 • 3897XXX0498
 • 3897XXX5725
 • 3897XXX5270
 • 3897XXX3792
 • 3897XXX6848
 • 3897XXX5232
 • 3897XXX4413
 • 3897XXX2474
 • 3897XXX4149
 • 3897XXX0106
 • 3897XXX0397
 • 3897XXX1318
 • 3897XXX3990
 • 3897XXX8038
 • 3897XXX3808
 • 3897XXX9298
 • 3897XXX9860

Добитници - недела 3 (19. 07. 2019)

Samsung Galaxy Note 9

 • 3897XXX6077

Sony Playstation 4

 • 3897XXX9195

маси за фудбал

 • 3897XXX5477

Sony безжични слушалки

 • 3897XXX0353
 • 3897XXX2626
 • 3897XXX0783

Volkswagen T-Roc

 • Извлекувањето на Volkswagen T-Roc ќе започне на 27.09.2019, во 12 часот. Останете со нас!

Аргета карти за играње

 • 3897XXX1711
 • 3897XXX9999
 • 3897XXX5477
 • 3897XXX2185
 • 3897XXX2437
 • 3897XXX2169
 • 3897XXX8866
 • 3897XXX2437
 • 3897XXX7240
 • 3897XXX0292

Аргета шопинг торби

 • 3897XXX3666
 • 3897XXX2099
 • 3897XXX9590
 • 3897XXX7950
 • 3897XXX4348
 • 3897XXX3974
 • 3897XXX4632
 • 3897XXX5580
 • 3897XXX0498
 • 3897XXX4524
 • 3897XXX0397
 • 3897XXX5572
 • 3897XXX1302
 • 3897XXX5477
 • 3897XXX4142
 • 3897XXX6435
 • 3897XXX9679
 • 3897XXX1036
 • 3897XXX5477
 • 3897XXX1008

Добитници - недела 4 (26. 07. 2019)

Samsung Galaxy Note 9

 • 3897XXX3469

Sony Playstation 4

 • 3897XXX1705

Sony безжични слушалки

 • 3897XXX7334
 • 3897XXX5572
 • 3897XXX7358

Аргета карти за играње

 • 3897XXX7334
 • 3897XXX1711
 • 3897XXX9427
 • 3897XXX5444
 • 3897XXX7717
 • 3897XXX4766
 • 3897XXX5221
 • 3897XXX1389
 • 3897XXX8864
 • 3897XXX3025

Volkswagen T-Roc

 • Извлекувањето на Volkswagen T-Roc ќе започне на 27.09.2019, во 12 часот. Останете со нас!

Аргета шопинг торби

 • 3897XXX7760
 • 3897XXX5797
 • 3897XXX5222
 • 3897XXX9860
 • 3897XXX1876
 • 3897XXX6123
 • 3897XXX5641
 • 3897XXX3199
 • 3897XXX4303
 • 3897XXX2228
 • 3897XXX2307
 • 3897XXX4238
 • 3897XXX6476
 • 3897XXX0530
 • 3897XXX2789
 • 3897XXX1562
 • 3897XXX1201
 • 3897XXX5249
 • 3897XXX0776
 • 3897XXX3772

Добитници - недела 5 (01. 08. 2019)

Samsung Galaxy Note 9

 • 3897XXX0666

Sony Playstation 4

 • 3897XXX8403

Sony безжични слушалки

 • 3897XXX6426
 • 3897XXX1711
 • 3897XXX0850

Аргета карти за играње

 • 3897XXX1810
 • 3897XXX1232
 • 3897XXX7050
 • 3897XXX6492
 • 3897XXX0404
 • 3897XXX5162
 • 3897XXX3232
 • 3897XXX0498
 • 3897XXX7248
 • 3897XXX4716

Volkswagen T-Roc

 • Извлекувањето на Volkswagen T-Roc ќе започне на 27.09.2019, во 12 часот. Останете со нас!

Аргета шопинг торби

 • 3897XXX2318
 • 3897XXX1925
 • 3897XXX7239
 • 3897XXX1934
 • 3897XXX8838
 • 3897XXX6007
 • 3897XXX6601
 • 3897XXX8594
 • 3897XXX7510
 • 3897XXX5220
 • 3897XXX0300
 • 3897XXX8350
 • 3897XXX2184
 • 3897XXX4769
 • 3897XXX3399
 • 3897XXX5572
 • 3897XXX0498
 • 3897XXX5832
 • 3897XXX7563
 • 3897XXX8056

Добитници - недела 6 (09. 08. 2019)

Samsung Galaxy Note 9

 • 3897XXX0955

Sony Playstation 4

 • 3897XXX3869

маси за фудбал

 • 3897XXX6476

Sony безжични слушалки

 • 3897XXX6476
 • 3897XXX6476
 • 3897XXX8838

Volkswagen T-Roc

 • Извлекувањето на Volkswagen T-Roc ќе започне на 27.09.2019, во 12 часот. Останете со нас!

Аргета карти за играње

 • 3897XXX8208
 • 3897XXX7883
 • 3897XXX4556
 • 3897XXX0188
 • 3897XXX3265
 • 3897XXX2789
 • 3897XXX8173
 • 3897XXX1711
 • 3897XXX5999
 • 3897XXX3280

Аргета шопинг торби

 • 3897XXX4688
 • 3897XXX4895
 • 3897XXX1681
 • 3897XXX5832
 • 3897XXX5872
 • 3897XXX0822
 • 3897XXX8717
 • 3897XXX2415
 • 3897XXX0977
 • 3897XXX2106
 • 3897XXX3579
 • 3897XXX9860
 • 3897XXX5450
 • 3897XXX0674
 • 3897XXX4793
 • 3897XXX8886
 • 3897XXX5572
 • 3897XXX7719
 • 3897XXX1980
 • 3897XXX8717

Winners of the week 7 (16. 08. 2019)

Samsung Galaxy Note 9

 • 3897XXX4139

Sony Playstation 4

 • 3897XXX0117

Sony безжични слушалки

 • 3897XXX0106
 • 3897XXX1910
 • 3897XXX7427

Аргета карти за играње

 • 3897XXX9860
 • 3897XXX7723
 • 3897XXX9500
 • 3897XXX2602
 • 3897XXX1925
 • 3897XXX0860
 • 3897XXX3521
 • 3897XXX7334
 • 3897XXX8033
 • 3897XXX5190

Volkswagen T-Roc

 • Извлекувањето на Volkswagen T-Roc ќе започне на 27.09.2019, во 12 часот. Останете со нас!

Аргета шопинг торби

 • 3897XXX2848
 • 3897XXX2437
 • 3897XXX5666
 • 3897XXX8560
 • 3897XXX4603
 • 3897XXX7119
 • 3897XXX2588
 • 3897XXX6323
 • 3897XXX2472
 • 3897XXX0300
 • 3897XXX9203
 • 3897XXX9046
 • 3897XXX7537
 • 3897XXX5252
 • 3897XXX6680
 • 3897XXX4041
 • 3897XXX9845
 • 3897XXX2318
 • 3897XXX5961
 • 3897XXX7072

Добитници - недела 8 (23. 08. 2019)

Samsung Galaxy Note 9

 • 3897XXX8115

Sony Playstation 4

 • 3897XXX5910

Sony безжични слушалки

 • 3897XXX5540
 • 3897XXX8713
 • 3897XXX0540

Аргета карти за играње

 • 3897XXX9886
 • 3897XXX0300
 • 3897XXX2909
 • 3897XXX6601
 • 3897XXX1008
 • 3897XXX1605
 • 3897XXX2437
 • 3897XXX4372
 • 3897XXX1146
 • 3897XXX9777

Volkswagen T-Roc

 • Извлекувањето на Volkswagen T-Roc ќе започне на 27.09.2019, во 12 часот. Останете со нас!

Аргета шопинг торби

 • 3897XXX0404
 • 3897XXX5814
 • 3897XXX2377
 • 3897XXX8631
 • 3897XXX0612
 • 3897XXX7750
 • 3897XXX2374
 • 3897XXX5166
 • 3897XXX2580
 • 3897XXX9956
 • 3897XXX1945
 • 3897XXX4550
 • 3897XXX9180
 • 3897XXX8694
 • 3897XXX7334
 • 3897XXX8501
 • 3897XXX5477
 • 3897XXX7079
 • 3897XXX3445
 • 3897XXX9444

Добитници - недела 9 (30. 08. 2019)

Samsung Galaxy Note 9

 • 3897XXX7707

Sony Playstation 4

 • 3897XXX9577

маси за фудбал

 • 3897XXX4230

Sony безжични слушалки

 • 3897XXX8714
 • 3897XXX3611
 • 3897XXX4273

Volkswagen T-Roc

 • Извлекувањето на Volkswagen T-Roc ќе започне на 27.09.2019, во 12 часот. Останете со нас!

Аргета карти за играње

 • 3897XXX1018
 • 3897XXX7334
 • 3897XXX7967
 • 3897XXX3109
 • 3897XXX8370
 • 3897XXX1456
 • 3897XXX2541
 • 3897XXX4654
 • 3897XXX9985
 • 3897XXX9493

Аргета шопинг торби

 • 3897XXX1566
 • 3897XXX1605
 • 3897XXX7730
 • 3897XXX5545
 • 3897XXX9860
 • 3897XXX9180
 • 3897XXX7334
 • 3897XXX3707
 • 3897XXX6841
 • 3897XXX3409
 • 3897XXX8078
 • 3897XXX2387
 • 3897XXX3814
 • 3897XXX4150
 • 3897XXX1605
 • 3897XXX8353
 • 3897XXX3046
 • 3897XXX1705
 • 3897XXX2903
 • 3897XXX1321

Добитници - недела 10 (06. 09. 2019)

Samsung Galaxy Note 9

 • 3897XXX2335

Sony Playstation 4

 • 3897XXX5832

Sony безжични слушалки

 • 3897XXX2142
 • 3897XXX0252
 • 3897XXX9260

Аргета карти за играње

 • 3897XXX1925
 • 3897XXX1115
 • 3897XXX8917
 • 3897XXX0035
 • 3897XXX0070
 • 3897XXX4818
 • 3897XXX5162
 • 3897XXX8764
 • 3897XXX8166
 • 3897XXX5832

Volkswagen T-Roc

 • Извлекувањето на Volkswagen T-Roc ќе започне на 27.09.2019, во 12 часот. Останете со нас!

Аргета шопинг торби

 • 3897XXX0686
 • 3897XXX1485
 • 3897XXX6969
 • 3897XXX0949
 • 3897XXX2437
 • 3897XXX4474
 • 3897XXX5715
 • 3897XXX9667
 • 3897XXX9779
 • 3897XXX8838
 • 3897XXX5813
 • 3897XXX5014
 • 3897XXX6843
 • 3897XXX3936
 • 3897XXX5372
 • 3897XXX3411
 • 3897XXX7374
 • 3897XXX0754
 • 3897XXX4128
 • 3897XXX4000

Добитници - недела 11 (13. 09. 2019)

Samsung Galaxy Note 9

 • 3897XXX4030

Sony Playstation 4

 • 3897XXX4032

Sony безжични слушалки

 • 3897XXX2201
 • 3897XXX6665
 • 3897XXX9180

Аргета карти за играње

 • 3897XXX1711
 • 3897XXX2437
 • 3897XXX3120
 • 3897XXX6127
 • 3897XXX9256
 • 3897XXX3445
 • 3897XXX6383
 • 3897XXX6451
 • 389XXX79203
 • 3897XXX5162

Volkswagen T-Roc

 • Извлекувањето на Volkswagen T-Roc ќе започне на 27.09.2019, во 12 часот. Останете со нас!

Аргета шопинг торби

 • 3897XXX9818
 • 3897XXX1686
 • 3897XXX1876
 • 3897XXX4586
 • 3897XXX7110
 • 3897XXX2403
 • 3897XXX8607
 • 3897XXX8876
 • 3897XXX6880
 • 3897XXX8167
 • 3897XXX0127
 • 3897XXX3677
 • 3897XXX4413
 • 3897XXX5906
 • 3897XXX4769
 • 3897XXX1434
 • 3897XXX2610
 • 3897XXX1111
 • 3897XXX2464
 • 3897XXX0247

Добитници - недела 12 (20. 09. 2019)

Samsung Galaxy Note 9

 • 3897XXX7392

Sony Playstation 4

 • 3897XXX2344

Sony безжични слушалки

 • 3897XXX7811
 • 3897XXX3125
 • 3897XXX4300

Аргета карти за играње

 • 3897XXX7862
 • 3897XXX5959
 • 3897XXX6243
 • 3897XXX0498
 • 3897XXX0247
 • 3897XXX3283
 • 3897XXX7008
 • 3897XXX2122
 • 38978587620
 • 3897XXX7394

Volkswagen T-Roc

 • Извлекувањето на Volkswagen T-Roc ќе започне на 27.09.2019, во 12 часот. Останете со нас!

Аргета шопинг торби

 • 3897XXX9180
 • 3897XXX3332
 • 3897XXX4322
 • 3897XXX8534
 • 3897XXX1711
 • 3897XXX3332
 • 3897XXX9674
 • 3897XXX1755
 • 3897XXX0404
 • 3897XXX4286
 • 3897XXX3748
 • 3897XXX8397
 • 3897XXX4262
 • 3897XXX2458
 • 3897XXX1975
 • 3897XXX9860
 • 3897XXX0121
 • 3897XXX1333
 • 3897XXX6482
 • 3897XXX2976

Добитници - недела 13 (27. 09. 2019)

Samsung Galaxy Note 9

 • 3897XXX4585

Sony Playstation 4

 • 3897XXX0457

Sony безжични слушалки

 • 3897XXX0018
 • 3897XXX4957
 • 3897XXX9180

Volkswagen T-Roc

 • 3897XXX1518

Аргета карти за играње

 • 3897XXX6825
 • 3897XXX0362
 • 3897XXX4514
 • 3897XXX3285
 • 3897XXX4435
 • 3897XXX0612
 • 3897XXX4500
 • 3897XXX4773
 • 3897XXX0428
 • 3897XXX8353

Аргета шопинг торби

 • 3897ХХХ9860
 • 3897ХХХ1626
 • 3897XXX2789
 • 3897XXX7575
 • 3897XXX3445
 • 3897XXX5691
 • 3897XXX7397
 • 3897XXX2981
 • 3897XXX9690
 • 3897XXX7838
 • 3897XXX8510
 • 3897XXX8443
 • 3897XXX7727
 • 3897XXX5410
 • 3897XXX0569
 • 3897XXX9226
 • 3897XXX4676
 • 3897XXX0991
 • 3897XXX6924
 • 3897XXX5485