Zabava dobitnici - Argeta Macedonia
Spread Love

За правилно функционирање на веб-страницата и за подобрување на вашите искуства користиме колачиња: потребни, аналитички и маркетиншки. Со нив можете да управувате со кликање на „нагодување на поставките“. Детални информации можете да најдете во нашата Политика за колачиња.

Сето ова нè доведе до финалното извлекување!

Следете не во живо и гледајте кој ќе го однесе дома најновиот Volkswagen T-Roc?

Наградна игра: Кој вели дека забавата неможе да почне со Аргета? - Финално извлекување

Posted by Argeta on Friday, September 27, 2019

Ви благодариме што игравте со нас

Ова е листата на добитници. Погледнете добро, можеби сте добитник. Но, не грижете се ако не сте, ќе има многу забавни наградни игри во иднина!

НЕДЕЛИ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Добитници - недела 1 (05. 07. 2019)

Samsung Galaxy Note 9

 • 3897XXX0035

Sony Playstation 4

 • 3897XXX2789

Sony безжични слушалки

 • 3897XXX5686
 • 3897XXX4485
 • 3897XXX4725

Volkswagen T-Roc

 • Извлекувањето на Volkswagen T-Roc ќе започне на 27.09.2019, во 12 часот. Останете со нас!

Аргета карти за играње

 • 3897XXX7334
 • 3897XXX3366
 • 3897XXX5162
 • 3897XXX5572
 • 3897XXX4679
 • 3897XXX6675
 • 3897XXX3332
 • 3897XXX3201
 • 3897XXX6476
 • 3897XXX6476

Аргета шопинг торби

 • 3897XXX0741
 • 3897XXX0753
 • 3897XXX4474
 • 3897XXX4725
 • 3897XXX0438
 • 3897XXX2789
 • 3897XXX9860
 • 3897XXX7424
 • 3897XXX7334
 • 3897XXX4348
 • 3897XXX0609
 • 3897XXX5572
 • 3897XXX9860
 • 3897XXX8173
 • 3897XXX5522
 • 3897XXX6931
 • 3897XXX1070
 • 3897XXX4926
 • 3897XXX1980
 • 3897XXX5572

Добитници - недела 2 (12. 07. 2019)

Samsung Galaxy Note 9

 • 3897ХХХ7235

Sony Playstation 4

 • 3897ХХХ0550

Sony безжични слушалки

 • 3897ХХХ7215
 • 3897ХХХ0090
 • 3897ХХХ1000

Volkswagen T-Roc

 • Извлекувањето на Volkswagen T-Roc ќе започне на 27.09.2019, во 12 часот. Останете со нас!

Аргета карти за играње

 • 3897ХХХ7420
 • 3897ХХХ8760
 • 3897ХХХ3672
 • 3897ХХХ0112
 • 3897ХХХ5572
 • 3897ХХХ2566
 • 3897ХХХ0370
 • 3897ХХХ7890
 • 3897ХХХ2437
 • 3897ХХХ9909

Аргета шопинг торби

 • 3897XXX4604
 • 3897XXX1008
 • 3897XXX0404
 • 3897XXX0498
 • 3897XXX5725
 • 3897XXX5270
 • 3897XXX3792
 • 3897XXX6848
 • 3897XXX5232
 • 3897XXX4413
 • 3897XXX2474
 • 3897XXX4149
 • 3897XXX0106
 • 3897XXX0397
 • 3897XXX1318
 • 3897XXX3990
 • 3897XXX8038
 • 3897XXX3808
 • 3897XXX9298
 • 3897XXX9860

Добитници - недела 3 (19. 07. 2019)

Samsung Galaxy Note 9

 • 3897XXX6077

Sony Playstation 4

 • 3897XXX9195

маси за фудбал

 • 3897XXX5477

Sony безжични слушалки

 • 3897XXX0353
 • 3897XXX2626
 • 3897XXX0783

Volkswagen T-Roc

 • Извлекувањето на Volkswagen T-Roc ќе започне на 27.09.2019, во 12 часот. Останете со нас!

Аргета карти за играње

 • 3897XXX1711
 • 3897XXX9999
 • 3897XXX5477
 • 3897XXX2185
 • 3897XXX2437
 • 3897XXX2169
 • 3897XXX8866
 • 3897XXX2437
 • 3897XXX7240
 • 3897XXX0292

Аргета шопинг торби

 • 3897XXX3666
 • 3897XXX2099
 • 3897XXX9590
 • 3897XXX7950
 • 3897XXX4348
 • 3897XXX3974
 • 3897XXX4632
 • 3897XXX5580
 • 3897XXX0498
 • 3897XXX4524
 • 3897XXX0397
 • 3897XXX5572
 • 3897XXX1302
 • 3897XXX5477
 • 3897XXX4142
 • 3897XXX6435
 • 3897XXX9679
 • 3897XXX1036
 • 3897XXX5477
 • 3897XXX1008

Добитници - недела 4 (26. 07. 2019)

Samsung Galaxy Note 9

 • 3897XXX3469

Sony Playstation 4

 • 3897XXX1705

Sony безжични слушалки

 • 3897XXX7334
 • 3897XXX5572
 • 3897XXX7358

Аргета карти за играње

 • 3897XXX7334
 • 3897XXX1711
 • 3897XXX9427
 • 3897XXX5444
 • 3897XXX7717
 • 3897XXX4766
 • 3897XXX5221
 • 3897XXX1389
 • 3897XXX8864
 • 3897XXX3025

Volkswagen T-Roc

 • Извлекувањето на Volkswagen T-Roc ќе започне на 27.09.2019, во 12 часот. Останете со нас!

Аргета шопинг торби

 • 3897XXX7760
 • 3897XXX5797
 • 3897XXX5222
 • 3897XXX9860
 • 3897XXX1876
 • 3897XXX6123
 • 3897XXX5641
 • 3897XXX3199
 • 3897XXX4303
 • 3897XXX2228
 • 3897XXX2307
 • 3897XXX4238
 • 3897XXX6476
 • 3897XXX0530
 • 3897XXX2789
 • 3897XXX1562
 • 3897XXX1201
 • 3897XXX5249
 • 3897XXX0776
 • 3897XXX3772

Добитници - недела 5 (01. 08. 2019)

Samsung Galaxy Note 9

 • 3897XXX0666

Sony Playstation 4

 • 3897XXX8403

Sony безжични слушалки

 • 3897XXX6426
 • 3897XXX1711
 • 3897XXX0850

Аргета карти за играње

 • 3897XXX1810
 • 3897XXX1232
 • 3897XXX7050
 • 3897XXX6492
 • 3897XXX0404
 • 3897XXX5162
 • 3897XXX3232
 • 3897XXX0498
 • 3897XXX7248
 • 3897XXX4716

Volkswagen T-Roc

 • Извлекувањето на Volkswagen T-Roc ќе започне на 27.09.2019, во 12 часот. Останете со нас!

Аргета шопинг торби

 • 3897XXX2318
 • 3897XXX1925
 • 3897XXX7239
 • 3897XXX1934
 • 3897XXX8838
 • 3897XXX6007
 • 3897XXX6601
 • 3897XXX8594
 • 3897XXX7510
 • 3897XXX5220
 • 3897XXX0300
 • 3897XXX8350
 • 3897XXX2184
 • 3897XXX4769
 • 3897XXX3399
 • 3897XXX5572
 • 3897XXX0498
 • 3897XXX5832
 • 3897XXX7563
 • 3897XXX8056

Добитници - недела 6 (09. 08. 2019)

Samsung Galaxy Note 9

 • 3897XXX0955

Sony Playstation 4

 • 3897XXX3869

маси за фудбал

 • 3897XXX6476

Sony безжични слушалки

 • 3897XXX6476
 • 3897XXX6476
 • 3897XXX8838

Volkswagen T-Roc

 • Извлекувањето на Volkswagen T-Roc ќе започне на 27.09.2019, во 12 часот. Останете со нас!

Аргета карти за играње

 • 3897XXX8208
 • 3897XXX7883
 • 3897XXX4556
 • 3897XXX0188
 • 3897XXX3265
 • 3897XXX2789
 • 3897XXX8173
 • 3897XXX1711
 • 3897XXX5999
 • 3897XXX3280

Аргета шопинг торби

 • 3897XXX4688
 • 3897XXX4895
 • 3897XXX1681
 • 3897XXX5832
 • 3897XXX5872
 • 3897XXX0822
 • 3897XXX8717
 • 3897XXX2415
 • 3897XXX0977
 • 3897XXX2106
 • 3897XXX3579
 • 3897XXX9860
 • 3897XXX5450
 • 3897XXX0674
 • 3897XXX4793
 • 3897XXX8886
 • 3897XXX5572
 • 3897XXX7719
 • 3897XXX1980
 • 3897XXX8717

Winners of the week 7 (16. 08. 2019)

Samsung Galaxy Note 9

 • 3897XXX4139

Sony Playstation 4

 • 3897XXX0117

Sony безжични слушалки

 • 3897XXX0106
 • 3897XXX1910
 • 3897XXX7427

Аргета карти за играње

 • 3897XXX9860
 • 3897XXX7723
 • 3897XXX9500
 • 3897XXX2602
 • 3897XXX1925
 • 3897XXX0860
 • 3897XXX3521
 • 3897XXX7334
 • 3897XXX8033
 • 3897XXX5190

Volkswagen T-Roc

 • Извлекувањето на Volkswagen T-Roc ќе започне на 27.09.2019, во 12 часот. Останете со нас!

Аргета шопинг торби

 • 3897XXX2848
 • 3897XXX2437
 • 3897XXX5666
 • 3897XXX8560
 • 3897XXX4603
 • 3897XXX7119
 • 3897XXX2588
 • 3897XXX6323
 • 3897XXX2472
 • 3897XXX0300
 • 3897XXX9203
 • 3897XXX9046
 • 3897XXX7537
 • 3897XXX5252
 • 3897XXX6680
 • 3897XXX4041
 • 3897XXX9845
 • 3897XXX2318
 • 3897XXX5961
 • 3897XXX7072

Добитници - недела 8 (23. 08. 2019)

Samsung Galaxy Note 9

 • 3897XXX8115

Sony Playstation 4

 • 3897XXX5910

Sony безжични слушалки

 • 3897XXX5540
 • 3897XXX8713
 • 3897XXX0540

Аргета карти за играње

 • 3897XXX9886
 • 3897XXX0300
 • 3897XXX2909
 • 3897XXX6601
 • 3897XXX1008
 • 3897XXX1605
 • 3897XXX2437
 • 3897XXX4372
 • 3897XXX1146
 • 3897XXX9777

Volkswagen T-Roc

 • Извлекувањето на Volkswagen T-Roc ќе започне на 27.09.2019, во 12 часот. Останете со нас!

Аргета шопинг торби

 • 3897XXX0404
 • 3897XXX5814
 • 3897XXX2377
 • 3897XXX8631
 • 3897XXX0612
 • 3897XXX7750
 • 3897XXX2374
 • 3897XXX5166
 • 3897XXX2580
 • 3897XXX9956
 • 3897XXX1945
 • 3897XXX4550
 • 3897XXX9180
 • 3897XXX8694
 • 3897XXX7334
 • 3897XXX8501
 • 3897XXX5477
 • 3897XXX7079
 • 3897XXX3445
 • 3897XXX9444

Добитници - недела 9 (30. 08. 2019)

Samsung Galaxy Note 9

 • 3897XXX7707

Sony Playstation 4

 • 3897XXX9577

маси за фудбал

 • 3897XXX4230

Sony безжични слушалки

 • 3897XXX8714
 • 3897XXX3611
 • 3897XXX4273

Volkswagen T-Roc

 • Извлекувањето на Volkswagen T-Roc ќе започне на 27.09.2019, во 12 часот. Останете со нас!

Аргета карти за играње

 • 3897XXX1018
 • 3897XXX7334
 • 3897XXX7967
 • 3897XXX3109
 • 3897XXX8370
 • 3897XXX1456
 • 3897XXX2541
 • 3897XXX4654
 • 3897XXX9985
 • 3897XXX9493

Аргета шопинг торби

 • 3897XXX1566
 • 3897XXX1605
 • 3897XXX7730
 • 3897XXX5545
 • 3897XXX9860
 • 3897XXX9180
 • 3897XXX7334
 • 3897XXX3707
 • 3897XXX6841
 • 3897XXX3409
 • 3897XXX8078
 • 3897XXX2387
 • 3897XXX3814
 • 3897XXX4150
 • 3897XXX1605
 • 3897XXX8353
 • 3897XXX3046
 • 3897XXX1705
 • 3897XXX2903
 • 3897XXX1321

Добитници - недела 10 (06. 09. 2019)

Samsung Galaxy Note 9

 • 3897XXX2335

Sony Playstation 4

 • 3897XXX5832

Sony безжични слушалки

 • 3897XXX2142
 • 3897XXX0252
 • 3897XXX9260

Аргета карти за играње

 • 3897XXX1925
 • 3897XXX1115
 • 3897XXX8917
 • 3897XXX0035
 • 3897XXX0070
 • 3897XXX4818
 • 3897XXX5162
 • 3897XXX8764
 • 3897XXX8166
 • 3897XXX5832

Volkswagen T-Roc

 • Извлекувањето на Volkswagen T-Roc ќе започне на 27.09.2019, во 12 часот. Останете со нас!

Аргета шопинг торби

 • 3897XXX0686
 • 3897XXX1485
 • 3897XXX6969
 • 3897XXX0949
 • 3897XXX2437
 • 3897XXX4474
 • 3897XXX5715
 • 3897XXX9667
 • 3897XXX9779
 • 3897XXX8838
 • 3897XXX5813
 • 3897XXX5014
 • 3897XXX6843
 • 3897XXX3936
 • 3897XXX5372
 • 3897XXX3411
 • 3897XXX7374
 • 3897XXX0754
 • 3897XXX4128
 • 3897XXX4000

Добитници - недела 11 (13. 09. 2019)

Samsung Galaxy Note 9

 • 3897XXX4030

Sony Playstation 4

 • 3897XXX4032

Sony безжични слушалки

 • 3897XXX2201
 • 3897XXX6665
 • 3897XXX9180

Аргета карти за играње

 • 3897XXX1711
 • 3897XXX2437
 • 3897XXX3120
 • 3897XXX6127
 • 3897XXX9256
 • 3897XXX3445
 • 3897XXX6383
 • 3897XXX6451
 • 389XXX79203
 • 3897XXX5162

Volkswagen T-Roc

 • Извлекувањето на Volkswagen T-Roc ќе започне на 27.09.2019, во 12 часот. Останете со нас!

Аргета шопинг торби

 • 3897XXX9818
 • 3897XXX1686
 • 3897XXX1876
 • 3897XXX4586
 • 3897XXX7110
 • 3897XXX2403
 • 3897XXX8607
 • 3897XXX8876
 • 3897XXX6880
 • 3897XXX8167
 • 3897XXX0127
 • 3897XXX3677
 • 3897XXX4413
 • 3897XXX5906
 • 3897XXX4769
 • 3897XXX1434
 • 3897XXX2610
 • 3897XXX1111
 • 3897XXX2464
 • 3897XXX0247

Добитници - недела 12 (20. 09. 2019)

Samsung Galaxy Note 9

 • 3897XXX7392

Sony Playstation 4

 • 3897XXX2344

Sony безжични слушалки

 • 3897XXX7811
 • 3897XXX3125
 • 3897XXX4300

Аргета карти за играње

 • 3897XXX7862
 • 3897XXX5959
 • 3897XXX6243
 • 3897XXX0498
 • 3897XXX0247
 • 3897XXX3283
 • 3897XXX7008
 • 3897XXX2122
 • 38978587620
 • 3897XXX7394

Volkswagen T-Roc

 • Извлекувањето на Volkswagen T-Roc ќе започне на 27.09.2019, во 12 часот. Останете со нас!

Аргета шопинг торби

 • 3897XXX9180
 • 3897XXX3332
 • 3897XXX4322
 • 3897XXX8534
 • 3897XXX1711
 • 3897XXX3332
 • 3897XXX9674
 • 3897XXX1755
 • 3897XXX0404
 • 3897XXX4286
 • 3897XXX3748
 • 3897XXX8397
 • 3897XXX4262
 • 3897XXX2458
 • 3897XXX1975
 • 3897XXX9860
 • 3897XXX0121
 • 3897XXX1333
 • 3897XXX6482
 • 3897XXX2976

Добитници - недела 13 (27. 09. 2019)

Samsung Galaxy Note 9

 • 3897XXX4585

Sony Playstation 4

 • 3897XXX0457

Sony безжични слушалки

 • 3897XXX0018
 • 3897XXX4957
 • 3897XXX9180

Volkswagen T-Roc

 • 3897XXX1518

Аргета карти за играње

 • 3897XXX6825
 • 3897XXX0362
 • 3897XXX4514
 • 3897XXX3285
 • 3897XXX4435
 • 3897XXX0612
 • 3897XXX4500
 • 3897XXX4773
 • 3897XXX0428
 • 3897XXX8353

Аргета шопинг торби

 • 3897ХХХ9860
 • 3897ХХХ1626
 • 3897XXX2789
 • 3897XXX7575
 • 3897XXX3445
 • 3897XXX5691
 • 3897XXX7397
 • 3897XXX2981
 • 3897XXX9690
 • 3897XXX7838
 • 3897XXX8510
 • 3897XXX8443
 • 3897XXX7727
 • 3897XXX5410
 • 3897XXX0569
 • 3897XXX9226
 • 3897XXX4676
 • 3897XXX0991
 • 3897XXX6924
 • 3897XXX5485