Nagroda Include Everyone! dowodzi, że dla nas wsparcie różnorodności jest czymś normalnym. Spośród niemal 500 naszych pracowników połowę stanowią kobiety, które ponadto obejmują 68% stanowisk kierowniczych. Łącznie 23% pracowników nie ukończyło jeszcze 40. roku życia – taki sam odsetek ma już za sobą 55. urodziny.

Jesteśmy przekonani, że różnorodność wzbogaca i umacnia nas – najlepsze rezultaty osiągamy, gdy umiejętności napędzane młodzieńczą energią i odwagą połączymy z bogatym i wszechstronnym doświadczeniem starszych pracowników, gdy bardziej pragmatyczne podejście, stereotypowo męskie podejście zestawimy z przysłowiową wrażliwością kobiet, gdy tworzymy spójną całość łączącą w sobie różne kultury, grupy etniczne i wyznaniowe, a także indywidualne cechy każdego z pracowników. Dzięki temu, gdy razem ruszamy w drogę do wspólnego celu, nic nie może nas zatrzymać.