Używamy plików cookie (wymaganych, analitycznych i marketingowych), aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie naszej strony internetowej i usprawnić korzystanie z niej. Kliknij „Ustawienia”, aby zarządzać swoimi preferencjami. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w naszej Polityce plików cookie.

Zobowiązania wobec społeczeństwa

Jesteśmy w pełni świadomi odpowiedzialności, jaka na nas ciąży. Dlatego nieustannie szukamy sposobów, aby przysłużyć się społeczeństwu. Chętnie dołączymy do lokalnych inicjatyw i z dumą będziemy wspierać działania na rzecz lepszej, bardziej pomyślnej przyszłości.

Zobowiązania wobec społeczeństwa


Zobowiązujemy się pozytywnie wpłynąć na jakość życia 20 milionów ludzi poprzez działania edukacyjne, ułatwienie poprawy diety i promocję sportu.

Poprawa jakości życia na co dzień

Chcemy oferować kształcące materiały rozrywkowe wysokiej jakości dla dzieci oraz zwiększyć liczbę związanych z tym projektów.

ZOBOWIĄZANIA I CELE DO 2030 ROKU:
  • Zwiększymy jakości treści rozrywkowych i edukacyjnych dla dzieci.
Jesteśmy wielkimi orędownikami wykwintnej kuchni, dlatego pragniemy zadbać o jej pomyślny rozwój i udaną przyszłość, przybliżając ludziom smaki kreowane przez wybitnych szefów kuchni oraz dając młodym kucharzom możliwość zdobycia doświadczenia w tej dziedzinie.

ZOBOWIĄZANIA I CELE DO 2030 ROKU:
  • Zapewnimy łatwiejszy dostęp do kuchni najwyższej jakości.

Argeta Exclusive
Academy

Prestiżowa linia Argeta Exclusive, która powstała, aby przybliżyć wykwintną kuchnię wszystkim osobom ceniącym jakość i dobry smak, składa się z jedenastu wyjątkowych produktów opracowanych na przestrzeni ponad dekady we współpracy z najlepszymi krajowymi i zagranicznymi szefami kuchni.

Z okazji 10. rocznicy zainaugurowaliśmy Argeta Exclusive Academy, specjalny program mentorski, w ramach którego wesprzemy dwoje zdolnych młodych kucharzy podczas nauki i zaangażujemy się w rozwój personelu gastronomicznego. Program będziemy realizować we współpracy z najlepszymi szkołami gastronomicznymi w Słowenii i Chorwacji.

Poprawa jakości życia w społeczeństwie

Przeznaczenie części zysków na sponsoring i datki dobroczynne

Sponsoring i darowizny pozwolą nam aktywnie inwestować w sport, kulturę i edukację, aby odwdzięczyć się społeczeństwu.

ZOBOWIĄZANIA I CELE DO 2030 ROKU:
  • Przeznaczymy 1% naszych zysków na sponsoring i darowizny.

Nowy smak produktów Argeta dzięki społecznej
odpowiedzialności firmy

Wiele małych przedsiębiorstw z naszego regionu, w tym gospodarstw rybackich, poważnie ucierpiało wskutek pandemii COVID 19. Firma Argeta skontaktowała się z gospodarstwami rybackimi ze Słowenii, Chorwacji i Serbii, aby kupić od nich filety z pstrąga, których nie udało im się sprzedać ze względu na sytuację na rynku. 

Na wszystkich rynkach wprowadziliśmy do sprzedaży nowy, lokalny smak pasty Argeta z pstrąga i zrezygnowaliśmy ze swoich zysków ze sprzedaży. Dzięki temu nowa pasta była dostępna w szczególnie atrakcyjnej cenie.

Od słów do czynów

Mówi się, że obietnice są niewiele warte, dopóki się ich nie spełni. Całkowicie się z tym zgadzamy. Opisane poniżej projekty pomagają nam wywiązać się ze złożonych przez nas obietnic.

Od słów do czynów

Mówi się, że obietnice są niewiele warte, dopóki się ich nie spełni. Całkowicie się z tym zgadzamy. Opisane poniżej projekty pomagają nam wywiązać się ze złożonych przez nas obietnic.