Używamy plików cookie (wymaganych, analitycznych i marketingowych), aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie naszej strony internetowej i usprawnić korzystanie z niej. Kliknij „Ustawienia”, aby zarządzać swoimi preferencjami. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w naszej Polityce plików cookie.

Zobowiązania wobec środowiska

Jesteśmy przekonani, że produkt powinien nie tylko być wysokiej jakości i dobrze smakować, ale powinien też spełniać inne założenia naszej misji. Pragniemy tworzyć produkty, które nie obciążają środowiska, dlatego kładziemy szczególny nacisk na zgodność procesu produkcji z przepisami, promocję gospodarki o obiegu zamkniętym oraz ekonomiczne zarządzanie zasobami.

Nasze zobowiązania wobec środowiska


Zobowiązujemy się do zmniejszenia śladu ekologicznego firmy Argeta o 20 procent.

Zrównoważone opakowania nadające się do recyklingu

Chcemy zwiększyć ilość materiałów z recyklingu wykorzystywanych do produkcji opakowań.

ZOBOWIĄZANIA I CELE DO 2030 ROKU:
  • Będziemy korzystać wyłącznie z opakowań kartonowych i papierowych produkowanych z surowców z certyfikatem FSC.
Chcemy ograniczyć ilość zużywanego przez nas papieru i tworzyw sztucznych.

ZOBOWIĄZANIA I CELE DO 2030 ROKU:
  • Oświadczenia będą drukowane bezpośrednio na opakowaniu, a nie na etykietach.
Aluminium wykorzystywane przez firmę Argeta do produkcji opakowań to cenny surowiec, który może zostać wielokrotnie przetworzony, pod warunkiem, że opakowanie zostało wyczyszczone i zutylizowane w odpowiedni sposób. Aby umożliwić ponowne wykorzystanie opakowań w możliwie największym stopniu, chcemy edukować klientów w tym zakresie za pomocą komunikatów i projektów.

ZOBOWIĄZANIA I CELE DO 2030 ROKU:
  • Będziemy edukować klientów na temat prawidłowej segregacji odpadów, aby możliwie jak najwięcej aluminium z opakowań mogło zostać przetworzone.

Ograniczenie marnowania żywności

Zachęcanie konsumentów do ograniczenia wyrzucania żywności

 

Chcemy zwiększyć liczbę opakowań umożliwiających optymalne wykorzystanie produktu oraz dążyć do eliminacji zjawiska marnowania żywności poprzez zwiększanie świadomości konsumentów.

ZOBOWIĄZANIA I CELE DO 2030 ROKU:

  • Będziemy podpowiadać konsumentom, w jaki sposób mogą ograniczyć ilość wyrzucanej żywności.
  • Będziemy oferować opakowania, które pomogą klientom uniknąć marnowania żywności.

Analiza oceny cyklu życia (LCA)

Analiza oceny cyklu życia (LCA)

W celu optymalizacji sposobu zarządzania śladem środowiskowym w 2018 r. poddaliśmy analizie oceny cyklu życia cały łańcuch wartości: dostawę surowców, produkcję opakowań, produkcję past w zakładach w Izoli i Sarajewie, transport do centrów dystrybucji i odpady pochodzące z opakowań.

Dzięki temu przekonaliśmy się, że aż 60–70% całkowitego śladu środowiskowego jest związana z elementami naszych produktów, 20–30% z opakowaniami, 1–3% z dystrybucją, a 5–7% z procesem produkcji. Choć dążymy do optymalizacji procesów i zmniejszenia śladu środowiskowego we wszystkich obszarach produkcji, kluczowe znaczenie ma dla nas optymalizacja naszego łańcucha dostaw pod kątem kwestii środowiskowych.

Zrównoważone zużycie energii i wody oraz gospodarowanie odpadami

Chcemy ograniczyć zużycie wody w naszych zakładach produkcyjnych.

ZOBOWIĄZANIA I CELE DO 2030 ROKU:
  • Ograniczymy zużycie wody o 8% na tonę produktu.
Chcemy ograniczyć ilość szlamu pochodzącego z naszej własnej oczyszczalni.

ZOBOWIĄZANIA I CELE DO 2030 ROKU:
  • Ograniczymy ilość szlamu pochodzącego z naszej własnej oczyszczalni o 90%.
Chcemy zwiększyć odsetek odpadów i produktów ubocznych uwzględnionych w obiegu zamkniętym i nieprzeznaczonych do utylizacji lub wykorzystania w innych celach.

ZOBOWIĄZANIA I CELE DO 2030 ROKU:
  • Znajdziemy optymalne rozwiązanie uwzględniające organiczne odpady z produkcji w obiegu zamkniętym oraz nowe rozwiązania dotyczące innych odpadów.
Chcemy ograniczyć ilość zużywanej przez nas energii oraz zwiększyć pobór energii ze źródeł odnawialnych.

ZOBOWIĄZANIA I CELE DO 2030 ROKU:
  • Ograniczymy zużycie energii o 8% na tonę produktu.
  • Wdrożymy ekologiczne rozwiązania energetyczne.

Zrównoważone i bezpieczne
opakowania

Nasze pojemniki na pasty mięsne i rybne są wykonane z aluminium, które można w całości wykorzystać ponownie lub poddać recyklingowi. Aluminium pomaga wydłużyć żywotność produktu, chroni go przed czynnikami zewnętrznymi, a dzięki niewielkiej masie znacznie przyczynia się do zmniejszenia śladu węglowego.

 Pasty warzywne Argeta są umieszczane w opakowaniach szklanych, które także można w całości poddać recyklingowi. Dzięki temu możemy ciągle gwarantować bezpieczeństwo naszych produktów i dopilnować, aby konsumenci mogli cieszyć się nimi bez problemów.

Od słów do czynów

Mówi się, że obietnice są niewiele warte, dopóki się ich nie spełni. Całkowicie się z tym zgadzamy. Opisane poniżej projekty pomagają nam wywiązać się ze złożonych przez nas obietnic.

Od słów do czynów

Mówi się, że obietnice są niewiele warte, dopóki się ich nie spełni. Całkowicie się z tym zgadzamy. Opisane poniżej projekty pomagają nam wywiązać się ze złożonych przez nas obietnic.