Kako bismo obezbedili pravilan rad veb-sajta i poboljšali vaše iskustvo, koristimo sledeće kolačiće: neophodne, analitičke i marketinške. Klikom na “prilagođavanje postavki” možete da upravljate njima. Molimo Vas da posetite Politiku kolačića, za više informacija o tome kako i zašto se koriste kolačići na ovom sajtu.

Predanost životnoj sredini

Uvereni smo da nije dovoljno da je proizvod samo kvalitetan i ukusan, već da svoju misiju treba da ispunjava i u drugim oblastima. Želimo da stvaramo proizvode koji nisu štetni po životnu sredinu, zato poseban akcenat stavljamo na usklađenost proizvodnje, kružnu ekonomiju i ekonomično upravljanje resursima.

Naša predanost životnoj sredini

 

Obavezujemo se da ćemo smanjiti ekološki otisak Argete za 20 odsto.

Održiva i reciklabilna ambalaža

Želimo da povećamo količinu korišćenih recikliranih materijala u ambalaži.

 

OBAVEZE I CILJEVI DO 2030. GODINE:

  • Potpuno ćemo preći na kartonsku i papirnu ambalažu sa FSC sertifikovanom sirovinom.

Želimo da smanjimo količinu potrošenog papira i plastike.

 

OBAVEZE I CILJEVI DO 2030. GODINE:

  • Deklaracije ćemo da štampamo direktno na ambalažu, bez upotrebe nalepnica.

Aluminijum u ambalaži Argete dragocen je resurs koji se može ponovo i iznova koristiti, ali samo ako se ambalaža očisti i pravilno sortira. Da bismo ponovo iskoristili što veći deo ambalaže, želimo da edukujemo potrošače putem komunikacije i projekata.

 

OBAVEZE I CILJEVI DO 2030. GODINE:

  • Edukovaćemo potrošače o pravilnom odvajanju otpada i nastojati da vratimo većinu aluminijumske ambalaže u ponovnu upotrebu.

Smanjenje količine otpada od hrane

Podsticanje potrošača da smanje otpad od hrane

 

Želimo da povećamo broj ambalaža omogućavanjem optimalne upotrebe proizvoda i da podizanjem svesti potrošača postignemo viziju nula otpada od hrane.

 

OBAVEZE I CILJEVI DO 2030. GODINE:

  • Širićemo znanje o važnosti smanjenja bacanja hrane.
  • Potrošače ćemo opremiti rešenjima za smanjenje količine hrane koja se baca.

LCA analiza (Life-cycle
assessment)

LCA analiza (Life-cycle assessment)

Da bismo poboljšali upravljanje ekološkim otiscima, 2018. godine smo u LCA analizu uključili čitav lanac vrednosti: ulazne sirovine, proizvodnju ambalaže, proizvodnju namaza u Izoli i Sarajevu, transport do distribucijskih centara i ambalažni otpad.

Rezultati su pokazali da čak 60 do 70% ukupnog ekološkog otiska čine sastojci naših proizvoda, 20 do 30% ambalaža, 1 do 3% distribucija i 5 do 7% proizvodnja. Iako se trudimo da poboljšamo procese i smanjimo ekološki otisak na svim nivoima proizvodnje, za nas je presudna ekološka optimizacija našeg lanca snabdevanja.

Održiva potrošnja energije i vode te upravljanje otpadom

Želimo da smanjimo udeo potrošene vode na sopstvenim proizvodnim mestima.

 

OBAVEZE I CILJEVI DO 2030. GODINE:

  • Smanjićemo količinu potrošene vode po toni proizvoda za 8%.

Želimo da smanjimo udeo upotrebe hemikalija na sopstvenim proizvodnim lokacijama.

Želimo da smanjimo količinu mulja iz sopstvenog postrojenja za prečišćavanje.

 

OBAVEZE I CILJEVI DO 2030. GODINE:

  • Smanjićemo količinu mulja iz sopstvenog postrojenja za prečišćavanje za 90%.

Održiva i sigurna
ambalaža

Naši dozatori za namaze od mesa i ribe su napravljeni od aluminijuma koji se može u potpunosti ponovo upotrebiti, odnosno reciklirati. Aluminijum omogućava duži vek trajanja proizvoda, dobro ga štiti od spoljnih uticaja, a smanjenjem težine takođe značajno smanjuje ugljenični otisak.

Argeta namaze od povrća pakujemo u staklenu ambalažu koja se takođe može u potpunosti reciklirati. Na taj način dosledno sprovodimo našu politiku da kupcima obezbedimo sigurno i bezbrižno uživanje u našim proizvodima.

Sa reči na dela

Kažu da su obećanja samo obećanja dok ih ne ispunite i u potpunosti se slažemo sa tim. Ispunjavamo neka naša obećanja na projektima koje predstavljamo u nastavku.

Sa reči na dela

Kažu da su obećanja samo obećanja dok ih ne ispunite i u potpunosti se slažemo sa tim. Ispunjavamo neka naša obećanja na projektima koje predstavljamo u nastavku.