Pantone 159C od sada samo argetina boja

Narandžasta boja, pantone 159c, od sada je u kategoriji pašteta i namaza u Sloveniji rezervisana samo za Argetu. Argeta se ovim potezom pridružila ekskluzivnoj skupini od samo 0,03 odsto brendova na svetu koje javnost prepoznaje po obliku, boji ili uzorku, uz bok markama kao što su Milka, Manner, Burberry, Louboutin i Whiskas. Prema podacima koji su na raspolaganju, Atlantic Grupa je prva kompanija u srednjoj i jugoistočnoj Evropi (uz iznimku Austrije) kojoj je ovo pošlo za rukom u post-ratnoj povesti.

Istraživanje o bojama robnih marki

Ured za intelektualno vlasništvo Republike Slovenije izdalo je odluku o registrovanju boje kao zaštitnog znaka na temelju zahteva koji je rezultat istraživanja ljubljanskog Ekonomskog fakulteta „Provera različitih efekata boje u kategoriji pašteta” čiji su autori prof. dr. Vesna Žabkar, voditeljka istraživanja, prof. dr. Barbara Čater, prof. dr. Mitja Kovač i doc. dr. Jaka Cepec.

Istraživanje je pokazalo da potrošači povezuju određenu boju sa poreklom robe, da boja ima semiotički (znakovno-simbolički) status za specifičan proizvod ili uslugu, da javnost boju doživljava kao znak i da boja uistinu ima razlikovni učinak. Skupljeni empirijski dokazi iz te sprovedene studije dokazuju upravo to da da 61,6 odsto potrošača boju Pantone 159c povezuje sa Argetom, što je vrlo slično brandu Whiskas koji je sa 58 odsto takođe bez problema zaštitio svoju boju.

Navedena odluka znači da u Sloveniji niko ne sme  da upotrebi navedenu boju na ambalaži pašteta i namaza.