Ova mreža odgovornih kompanija, ustanovljena je sa vizijom društva u kojem biznis značajno doprinosi rešavanju problema zajednice i gde su  prakse društveno odgovornog poslovanja utemeljene u svakoj članici, od najmanje do najveće kompanije.

Za deset godina delovanja Foruma, više od 3.500 zaposlenih iz kompanija članica, poboljšalo je uslove života za više od 10.000 građana kroz korporativne volonterske akcije u Beogradu, Obrenovcu, Nišu i Gornjem Milanovcu. Korporativno volontiranje sada je postalo standard u svakoj društveno odgovornoj firmi, pa od 2010. Forum svake godine te napore prepoznaje i nagrađuje Nagradom za korporativno volontiranje. Atlantic Grupa je, da podsetimo, prošle godine proglašena za najbolju kompaniju sa svojim programom korporativnog volontiranja i Danom vrednosti.

Protekla decenija donela je mnogo novina na polju društveno odgovornog poslovanja u Srbiji, a CSR scena obogaćena je nezanemarljivim brojem domaćih kompanija koje sve više uviđaju značaj društveno odgovornog poslovanja. Prema svetskim istraživanjima, potrošačima više nije samo bitno da biznisi integrišu odgovorne prakse u svoje poslovanje i posluju na transparentan način, već moraju javno da komuniciraju i promovišu svoje vrednosti, te da se zalažu za njihovo ostvarenje. Potrošači žele brendove koji dele njihove vrednosti i uverenja i koji su lideri pozitivnih društvenih i ekoloških promena, a Atlantic Grupa je na pravom putu.