Vi använder kakor (nödvändiga cookies eller för analys och marknadsföring) för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt och för att förbättra din upplevelse. Klicka på “Inställningar” för att hantera dina val. För mer information, se vår policy för cookies.

Miljölöften

Vi är övertygade om att det inte räcker att produkterna håller hög kvalitet, de måste också fullgöra sin mission på andra områden. Vi vill skapa produkter som inte belastar miljön, så vi lägger stor vikt vid att tillverkningen överensstämmer med gällande föreskrifter, vid cirkulär ekonomi och vid ekonomisk resurshantering.

Våra miljölöften


Vår målsättning är att minska Argetas ekologiska fotavtryck med 20 % .

 

Hållbara och återvinningsbara förpackningar

Vi vill öka andelen återvunnet material som används i förpackningar.

LÖFTEN OCH MÅL TILL 2030:
  • Vi ska övergå helt till förpackningar av papp och papper med FSC-certifierade råmaterial.
Vi vill minska den mängd papper och plast som används.

LÖFTEN OCH MÅL TILL 2030:
  • Deklarationer ska tryckas direkt på förpackningarna, utan användning av etiketter.
Aluminium i Argetas förpackningar är en värdefull resurs som kan användas om och om igen, men bara om förpackningen rengörs och sorteras korrekt. För att så mycket förpackningsmaterial som möjligt ska återanvändas vill vi utbilda konsumenterna genom kommunikation och projekt.

LÖFTEN OCH MÅL TILL 2030:
  • Vi ska utbilda konsumenterna i korrekt källsortering och därmed göra att större delen av aluminiumförpackningarna returneras för återanvändning.

Minskad mängd matavfall

Uppmuntra konsumenter att minska mängden matavfall

 

Vi vill öka antalet förpackningar som möjliggör optimalt utnyttjande av produkten och uppnå visionen om noll matavfall genom att höja konsumenternas medvetande.

 

LÖFTEN OCH MÅL TILL 2030:

  • Vi kommer att utbilda om vikten av att minska matsvinnet.
  • Vi kommer att ge konsumenterna verktyg för att minska mängden matavfall.

Livscykelanalys (LCA)

Livscykelanalys (LCA)

För att optimera hanteringen av miljöpåverkan beaktar vi sedan 2018 hela värdekedjan i livscykelanalysen: inkommande råmaterial, förpackningstillverkning, påläggstillverkning i Izola och Sarajevo, transport till distributionscentra samt förpackningsavfall.

Resultatet visade att så mycket som 60 till 70 % av den totala miljöpåverkan kommer från komponenterna i våra produkter, 20 till 30 % från förpackningar, 1 till 3 % från distribution och 5 till 7 % från tillverkning. Även om vi strävar efter att optimera processerna och minska miljöpåverkan på alla nivåer i tillverkningen är miljöoptimering av vår leveranskedja avgörande för oss.

Hållbar energi- och vattenförbrukning samt avfallshantering

Vi vill minska mängden vatten som förbrukas vid våra tillverkningsanläggningar.

LÖFTEN OCH MÅL TILL 2030:
  • Vi ska minska vattenförbrukningen per ton produkt med 8 %.

Vi vill minska användningen av kemikalier i våra egna produktionsanläggningar.

Vi vill minska mängden slam från vår egen behandlingsanläggning.

LÖFTEN OCH MÅL TILL 2030:
  • Vi ska minska mängden slam från vår egen behandlingsanläggning med 90 %.

Hållbara och säkra
förpackningar

Våra förpackningar för kött- och fiskpålägg är tillverkade av aluminium, som kan återanvändas eller återvinnas fullständigt. Aluminium gör att produkterna håller längre, skyddar dem väl från yttre påverkan och ger också, tack vare den låga vikten, avsevärt minskat koldioxidavtryck.

Argetas grönsakspålägg är förpackade i glasemballage, som också kan återvinnas helt. Därmed implementerar vi vår policy att säkerställa att man kan njuta av våra produkter säkert och bekymmerslöst.

Från ord till handling

Man säger att löften är bara löften tills man infriar dem. Det håller vi fullständigt med om. Vi infriar en del av våra löften genom de projekt vi presenterar nedan.

Från ord till handling

Man säger att löften är bara löften tills man infriar dem. Det håller vi fullständigt med om. Vi infriar en del av våra löften genom de projekt vi presenterar nedan.