Samhällslöften

Vi använder kakor (nödvändiga cookies eller för analys och marknadsföring) för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt och för att förbättra din upplevelse. Klicka på “Inställningar” för att hantera dina val. För mer information, se vår policy för cookies.

Samhällslöften

Vi är väl medvetna om vårt ansvar. Därför söker vi aktivt efter områden i samhället där vi kan bidra. Vi ingår gärna i lokala sammanhang och är stolta över att stöda en bättre och mer framgångsrik framtid.

Samhällslöften


Genom utbildning, stöd för bättre kosthållning och främjande av idrott strävar vi efter att bidra positivt till livskvaliteten för 20 miljoner människor.

Förbättrad livskvalitet i vardagen

Vi vill erbjuda kvalitetsunderhållning med utbildningsinnehåll för barn och öka mängden innehåll och relaterade projekt.

LÖFTEN OCH MÅL TILL 2030:
  • Vi ska förbättra kvaliteten på underhållnings- och utbildningsinnehåll för barn.
Som ivriga anhängare av haute cuisine vill vi säkerställa framgångsrik utveckling och en ljus framtid för hantverket, och därför vill vi föra människor närmare de smaker som skapas av framstående köksmästare, och ge unga kockar deras första erfarenheter av de bästa köken.

LÖFTEN OCH MÅL TILL 2030:
  • Vi vill underlätta tillgången till kök av högsta kvalitet.

Argeta Exclusive
Academy

Den prestigefyllda serien Argeta Exclusive, vars mission är att föra det bästa köket närmare alla som värdesätter kvalitet och goda smaker, har under årtiondet tagit fram elva exklusiva gourmetsmaker, skapade i samarbete med de främsta inhemska och utländska köksmästarna.

På tioårsdagen grundade vi Argeta Exclusive Academy, ett speciellt mentorprogram som kommer att stöda två unga kulinariska talanger under deras utbildning och bidra till utvecklingen av kulinarisk personal, i samarbete med de bästa gastronomiskolorna i Slovenien och Kroatien.

Populära e-böcker för barn

Vi har skapat en digital samling interaktiva berättelser med utbildningsinnehåll för barn i olika åldrar, utarbetad i samverkan med en känd utvecklingspsykolog och en grupp etablerade barnboksförfattare och -illustratörer. 

E-böckerna är utformade för att uppmuntra utvecklingen av olika kognitiva förmågor hos barn i olika åldrar samt presentera roligt och användbart innehåll som barn kommer att ha glädje och nytta av.

Förbättrad livskvalitet i samhället

Avsättning av en del av vinsten till sponsorskap och donationer

Genom sponsorskap och donationer kommer vi att aktivt investera och ge tillbaka till samhället inom områdena idrott, kultur och utbildning.

LÖFTEN OCH MÅL TILL 2030:
  • 1 % av vår vinst kommer att avsättas till sponsorskap och donationer.

Vårt sociala ansvarstagande har skapat en
ny smak för Argeta

COVID 19-pandemin har slagit hårt mot små företag, inklusive många fiskodlingar i regionen. Vi på Argeta tog kontakt med fiskodlingar i Slovenien, Kroatien och Serbien och köpte filéer av deras öring, som de inte kunde sälja när marknaden försvann. 

På var och en av marknaderna skapade vi en ny, lokal smak för Argetas öringpålägg och vi avstod från att ta ut vinst på försäljningen, varför de nya påläggen kunde saluföras till särskilt fördelaktigt pris.

Goda gärningar som skapar nya goda gärningar

Även om vi tror att livet blir vad vi själva gör det till, vet vi att man ibland behöver lite hjälp. Därför har vi skapat en våg av goda gärningar med initiativet #SpreadGood i Bosnien-Hercegovina, Nordmakedonien och Kosovo. 

Med en kampanj som uppmuntrar goda gärningar bland människor uppmuntrade vi över 4 000 goda gärningar och minst lika många uppriktiga leenden i tre länder. Vi deltog också i kampanjen med donationer till viktiga välgörenhetsorganisationer och hälsovårdsinstitutioner i länderna.

Från ord till handling

Man säger att löften är bara löften tills man infriar dem. Det håller vi fullständigt med om. Vi infriar en del av våra löften genom de projekt vi presenterar nedan.

Från ord till handling

Man säger att löften är bara löften tills man infriar dem. Det håller vi fullständigt med om. Vi infriar en del av våra löften genom de projekt vi presenterar nedan.