​Priznanje Vključi vse! Pomeni, da je za nas vključevanje vsakršnih različnosti del vsakdana. Med skoraj 500 zaposlenimi je polovica žensk. 68 % vodstvenih položajev zasedajo ženske. Imamo 23 odstotkov zaposlenih mlajših od 40 let in prav toliko starejših od 55 let.

Pri nas verjamemo, da nas različnost bogati in krepi, saj smo najboljši takrat, kadar uspemo povezati znanje, ki ga nosi drzna mladostna energija, z globino in širino izkušenj starejših, kadar združimo pragmatičnost, ki jo bolj pripisujemo moškim, s pregovorno žensko senzibilnostjo, ko v močno mrežo prepletemo kulturno, narodnostno in versko raznolikost, pa tudi kopico edinstvenih osebnih slogov. Ko krenemo na tak način k skupnim ciljem, smo neustavljivi.