Piškotke uporabljamo za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. S klikom na “prilagodite nastavitve” lahko upravljate z njimi. Več informacij najdete v Politiki o piškotkih.

Zaveza
okolju

Prepričani smo, da ni dovolj, da je izdelek samo kakovosten in okusen, temveč mora svoje poslanstvo uresničevati tudi na drugih področjih. Želimo ustvarjati izdelke, ki ne obremenjujejo okolja, zato dajemo poseben poudarek skladnosti proizvodnje, krožnemu gospodarstvu in gospodarnemu ravnanju z viri.

Naša zaveza okolju


Zavezujemo se, da bomo okoljski odtis Argete zmanjšali 

za 20 odstotkov.

Trajnostna in reciklabilna embalaža

Pri embalaži želimo povečati količino uporabljenih recikliranih materialov.

ZAVEZE IN CILJI DO LETA 2030:

  • Izvedli bomo popoln prehod na kartonske in papirnate embalaže s FSC certificirano surovino.

Zmanjšati želimo količino porabljenega papirja in plastike.

ZAVEZE IN CILJI DO LETA 2030:

  • Deklaracije bomo tiskali neposredno na embalažo, brez uporabe nalepk.

Aluminij v embalaži Argete je dragocen vir, ki ga je mogoče znova in znova ponovno uporabiti, a le, če je embalaža očiščena in pravilno razvrščena. Da bi čim večji del embalaže ponovno uporabili, želimo s komuniciranjem in projekti izobraževati potrošnike.

ZAVEZE IN CILJI DO LETA 2030:

  • Potrošnike bomo izobraževali o pravilnem ločevanju odpadkov in si tako prizadevali, da se večji del aluminijaste embalaže vrne v ponovno uporabo.

Zmanjševanje količine odpadne hrane

Spodbujanje potrošnikov k zmanjševanju odpadne hrane
 
Povečati želimo število pakiranj z omogočeno optimalno uporabo izdelka in z ozaveščanjem potrošnikom doseči vizijo nič odpadne hrane.

 ZAVEZE IN CILJI DO LETA 2030:
  • Izobraževali bomo o pomembnosti zmanjšanja odpadne hrane.
  • Potrošnike bomo opremili z rešitvami za zmanjšavanje količin odpadne hrane.

Analiza LCA (Life-cycle
assessment)

Analiza LCA (Life-cycle assessment)

Za optimizacijo upravljanja z okoljskimi odtisi smo leta 2018 v analizo LCA vključili celotno vrednostno verigo: vhodne surovine, proizvodnjo embalaže, proizvodnjo namazov v Izoli in Sarajevu, transport do distribucijskih centrov in odpadno embalažo.

Rezultati so pokazali, da kar 60 do 70 % celotnega okoljskega odtisa predstavljajo sestavine naših izdelkov, 20 do 30 % embalaža, 1 do 3 % distribucija in 5 do 7 % proizvodnja. Čeprav stremimo k optimizaciji procesov in zmanjšanju okoljskega odtisa na vseh ravneh proizvodnje, je za nas ključna okoljska optimizacija naše dobavne verige.

Trajnostna poraba energije in vode ter ravnanje z odpadki

Na lastnih proizvodnih lokacijah želimo zmanjšati delež porabljene vode.  

ZAVEZE IN CILJI DO LETA 2030:

  • Zmanjšali bomo količino porabljene vode na tono izdelka za 8 %.

Na lastnih proizvodnih lokacijah želimo zmanjšati delež rabe kemikalij.

Zmanjšati želimo količino blata iz lastne čistilne naprave.

ZAVEZE IN CILJI DO LETA 2030:

  • Zmanjšali bomo količino blata iz lastne čistine naprave za 90 %.

Trajnostna in varna
embalaža

Naše dozice za mesne in ribje namaze so narejene iz aluminija, ki ga je mogoče v celoti ponovno uporabiti oziroma reciklirati. Aluminij omogoča daljšo življenjsko dobo izdelka, ga dobro varuje pred zunanjimi vplivi in z zmanjševanjem teže tudi pomembno zmanjšuje ogljični odtis.

Zelenjavne namaze Argeta pa pakiramo v stekleno embalažo, ki jo je prav tako možno v celoti reciklirati. Tako dosledno izvajamo našo usmeritev, da kupcem zagotavljamo varno in brezskrbno uživanje naših izdelkov.

Od besed
k dejanjem

Obljube so samo obljube, dokler jih ne izpolniš, pravijo. In s tem se popolnoma strinjamo. Mi nekatere svoje obljube uresničujemo na projektih, ki jih predstavljamo spodaj.

Od besed
k dejanjem

Obljube so samo obljube, dokler jih ne izpolniš, pravijo. In s tem se popolnoma strinjamo. Mi nekatere svoje obljube uresničujemo na projektih, ki jih predstavljamo spodaj.