Yasal uyarı

Argeta web sitesinde yayınlanan tüm içerikler ATLANTIC DROGA KOLINSKA d.o.o.’nun mülkiyetindedir ve telif hakları ile diğer fikrî mülkiyet korumasına tabi olmak üzere yasal olarak izin verilen çerçeve kapsamındadır.

Bu web sitesinde yayınlanan içerikler (metin, fotoğraf, logo vb.) yalnızca ticari olmayan amaçlarla kullanılabilir ve ATLANTIC DROGA KOLINSKA d.o.o.’nun açık yazılı onayı olmadan ticari amaçlarla değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz, postayla gönderilemez veya başka herhangi bir şekilde dağıtılamaz.

Bu web sitesinin içeriklerinin tüm çoğaltmaları veya kopyaları aynı zamanda yayınlanmış tüm telif hakkı gösterimlerini, diğer fikrî mülkiyet hakkı bildirimlerini veya diğer haklara ilişkin bildirimleri de içermelidir (işaret: © 2015 ATLANTIC DROGA KOLINSKA d.o.o. Tüm hakları saklıdır. ATLANTIC DROGA KOLINSKA d.o.o., Atlantic Grupa’nın bir üyesidir).

Bu web sitesinde görünen ticari markalar ve hizmet markaları, sahibi veya lisans sahibi ATLANTIC DROGA KOLINSKA d.o.o. (bundan sonra Şirket olarak da anılacaktır) veya bağlı kuruluşları olan tescilli ticari markalardır. Bu ticari markaların burada tanımlanan durumlar dışında kullanımı açıkça yasaklanmıştır.

Gizlilik Politikası

ATLANTIC DROGA KOLINSKA d.o.o. (bundan sonra: Şirket), iş yönetimi ve şeffaf operasyonlar için yüksek standartların oluşturulduğu ve uygulandığı Atlantic Grupa iş grubunun bir parçasıdır. Buna göre, Atlantic Grupa’nın tüm tüzel kişiliklerinin sorumlu, yasalara uygun ve etik temelli eylemlerde bulunması gerekmektedir. Bu, aynı zamanda mahremiyete saygıyı ve kişisel verilerin korunmasını da içermektedir.

Atlantic Grupa iş grubu bünyesinde veri işleme yöneticisi olan Şirket, yukarıda belirtilen standartları dikkate alarak, kişisel verileri yasalara uygun, dürüst ve şeffaf bir şekilde, geçerli düzenlemelere uygun olarak toplayıp işler ve kişisel verilerin yasalara aykırı erişim ve kötüye kullanıma karşı korunması için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri uygular.

Şirket, kişisel verilerin korunmasının hem kullanıcılarımız hem de diğer kişiler için önemli olduğunun bilincindedir. Tam da bu nedenle sizi hangi kişisel verileri topladığımız, bunları nasıl yönettiğimiz ve korunmalarını nasıl sağladığımız hakkında bilgilendirmek istiyoruz.

İşlemenin amacı, kapsamı ve yasal dayanağı

Kişisel veriler, gerekli oldukları kapsamda özel, açık ve yasalara uygun amaçlarla toplanmakta ve bu amaçlara uygun şekilde işlenmektedir.

Şirket, kişisel verileri yalnızca düzenlemelerin izin verdiği durumlarda toplayacak ve işleyecektir:

yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işlemenin gerekli olması;

kişinin kişisel verilerinin işlenmesine onay vermesi;

taraflardan birinin, kişisel verilerin ilgili olduğu bir kişi olduğu bir sözleşmenin uygulanması veya bir sözleşme akdedilmeden önce bu kişinin talebi üzerine önlemlerin uygulanması için işlemenin gerekli olması;

verilerin ilgili olduğu kişinin veya başka bir gerçek kişinin hayati menfaatlerinin korunması için işlemenin gerekli olması;

Şirketin veya ilişkili şirketlerin yasal menfaatleri için işlemenin gerekli olması.

Kişisel verilerin toplanması ve kullanılması

Kişisel veriler, sizi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlayan bilgileri kapsar. Bunlar, örneğin adınızı ve soyadınızı, e-posta adresinizi, telefon numaranızı, IP adresinizi veya posta adresinizi içerir.

Şirket, kişisel verilerinizi, bu tür verileri açıkça gönderdiğiniz durumlar (örneğin, belirli ürün veya hizmetler hakkında bilgi talep ederek, bir sözleşme imzalayarak veya bir sözleşme imzalamadan önce belirli işlemlerin gerçekleştirilmesi için talepte bulunarak, sadakat programlarına dâhil olarak, e-bültenlere abone olarak, anketlere, yarışmalara ve ödüllü oyunlara katılarak, numune veya broşür siparişi vererek, bağış taleplerinde bulunarak ve belirli bilgileri talep ederek, CV veya açık ihale teklifi sunarak ya da açık pozisyonlara başvurarak ve ayrıca Şirketimizde istihdam yoluyla vb.) dışında toplamaz.

Kişisel verileriniz, örneğin sorularınıza yanıt vermek, taleplerinizi yerine getirmek, sizi ürünlerimiz veya bir yarışmanın ya da ödüllü oyunun sonuçları hakkında bilgilendirmek, sözleşme yükümlülüklerini veya bir sözleşme akdedilmeden önce acilen gerçekleştirilmesi gereken işlemleri yerine getirmek ya da başka hukuki ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, söz konusu durumda içerik ve zaman açısından gerekli olduğu ölçüde tarafımızca toplanır, saklanır, kullanılır veya aktarılır. Şirketin bu nedenlerden dolayı kişisel verileri daha ileri işlemler için zaman zaman Atlantic Grupa bünyesindeki diğer şirketlere ve ilişkili şirketlere veya haricî hizmet sağlayıcılara aktarması gerekir. Hizmet sağlayıcılar, örneğin çağrı merkezi hizmetleri, ürün dağıtımı ya da reklam materyalleri veya ödüllü oyunların organizasyonu ve uygulanması bağlamında görevlendirilebilir. Şirket, bu tarafların geçerli yasal düzenlemeleri benimsemelerini, talimatlarımıza uygun şekilde hareket etmelerini, kişisel verilerin korunmasına ilişkin şirket içi kurallarımıza uymalarını ve bu koruma için uygun organizasyonel ve teknik adımları atmalarını şart koşmaktadır. Kişisel verilerinizin bu nedenlerden dolayı ayrıca diğer AB Üye Devletlerine veya AB dışındaki ülkelere de aktarılması gerekir; ancak bu tür bir aktarımda Şirket, aktarımın tamamen yasalara uygun olmasını ve kişisel verilerin korunmasına yönelik tüm mevcut ve uygun önlemler alınarak gerçekleştirilmesini sağlamayı taahhüt eder.

Şirket, kişisel verilerinizi hiç kimseye satmayacağını, kişisel verileri bize verdiğiniz belirli amacın yerine getirilmesi için gerekli olmadığı sürece kişisel verilerinizi üçüncü taraflara aktarmayacağını veya ödünç vermeyeceğini ve ayrıca kişisel verilerinizi yetkisiz hiçbir alıcıya vermeyeceğini garanti eder.

Yasaların veya başka bir bağlayıcı düzenlemenin gerektirmesi hâlinde, kişisel verilerinizi yetkili bir kamu kurumuna vermemiz gerekebilir.

Toplanan veriler, toplanma amacı için gerekli olduğu sürece veya geçerli düzenlemelerde belirtilen sürenin sonuna kadar saklanacaktır.

Kişisel verilerin reklam ve pazarlama amaçlarıyla kullanılması

Kişisel verilerinizin, kişisel verilerin korunmasına ilişkin geçerli düzenlemelere uygun olarak reklam ve pazarlama amaçlarıyla kullanıldığı durumlarda, verileriniz bu amaçlar doğrultusunda örneğin e-posta bildirimleri, ürün numuneleri ve yarışma ve ödüllü oyunlara katılım davetlerinin e-posta veya posta yoluyla ya da kabul ettiğiniz başka bir iletişim kanalıyla gönderilmesi için saklanacak ve kullanılacaktır.

Kişisel verilerinizin bir kullanıcı profili oluşturmak ve sürdürmek üzere size özel reklam ve tanıtımlar gönderme amacıyla kullanılması hâlinde, bu konuda önceden, yani söz konusu reklam ve tanıtımların gönderilmesinden önce bilgilendirileceksiniz ve kişisel verilerin bu şekilde işlenmesinden önce elbette sizden uygun bilgilendirilmiş onayınızı özel olarak ve açık bir şekilde isteyeceğiz.

Verilerinizi ayrıca anketlerde veya diğer çeşitli soru formlarında çevrimiçi hizmetlerimizin, reklamlarımızın, pazarlamamızın, pazar araştırmalarımızın ve satış çalışmalarımızın etkinliğini analiz etmek ve geliştirmek istediğimizde veya kişisel verilerinizin adınızla birlikte ya da belirli bir kişiyle ilişkilendirilebilecek biçimde belirtilmemesini sağlayacak şekilde kullanacağız.

Kişinin haklarını kullanması

Dilediğiniz zaman, işlediğimiz kişisel verileriniz hakkında bizden bilgi talep edebilir veya bunların düzeltilmesi için talepte bulunabilir, bunların kullanımını iptal edebilir veya kişisel verilerinizin silinmesini talep edebilir ya da tüm amaçlar veya yalnızca belirli amaçlar için onayınızı geri alabilir (kişisel verilerin hiçbir şekilde kimlik tespitine hizmet edemeyeceği istatistiksel amaçlarla işlendiği durumlar gibi bunun mümkün olmadığı durumlar dışında) veya verilerin yasal koşullar altında başka bir veri işleme yöneticisine aktarılmasını yasaklayabilir ve ayrıca bilgilendirme ve tanıtım amaçlı materyallerimize aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.

Ayrıca, meşru menfaatimizin varlığına dayanan durumlarda, özellikle verilerin doğrudan pazarlama ihtiyaçları için kullanıldığı durumlarda, kişisel verilerinizin kullanımına itiraz edebilirsiniz.

Bize sağladığınız kişisel verilerin doğru bir şekilde kaydedilmesi için mümkün olan en geniş ve makul ölçüde çaba göstereceğiz. Aynı zamanda doğruluk konusunda sizin de sorumluluğunuz bulunmaktadır, bu nedenle bilgilerinizi düzenli olarak ve zamanında güncellemenizi veya değişiklik ya da düzeltmelerin girilmesi için bize talep göndermenizi rica ediyoruz.

Kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin haklarınızı kullanmak ve yükümlülüklerinizi yerine getirmek için web sitesinde belirtilen Şirketin e-posta veya posta adresini kullanarak ya da [email protected] e-posta adresi üzerinden veya teslim edilen tanıtım materyalindeki talimatları takip ederek bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bizimle iletişime geçildiğinde ve bu tür talepler alındığında, kimliğinizi doğrulamak ve kişisel verilerin yetkisiz olarak işlenmesini önlemek için makul çabayı göstereceğiz.

Taleplerinizi aldıktan sonra, talep edilen işlemleri uygun bir zaman diliminde, ancak talebin alınmasından itibaren en geç 30 gün içinde gerçekleştireceğiz ve sizi bu konuda gerektiği şekilde, yasalara uygun olarak bilgilendireceğiz.

Çocuklar

Kural olarak çocuklarla ilgili verileri toplamıyoruz. Bu tür verilerin bize ebeveynlerin veya yasal temsilcilerin onayı olmadan iletildiğini tespit etmemiz hâlinde, verileri mümkün olan en kısa sürede sileceğiz. Bu durumda ebeveyn olarak sizden veya yasal vasiden aldığımız yönergeleri takip edeceğiz.

Bununla birlikte, geçerli yasalar uyarınca kişisel verilerinin işlenmesi için ebeveynlerin onayının gerekli olduğu yaştaki çocuklarla ilgili verileri belirli amaçlar doğrultusunda toplamamız hâlinde, bu konuda uygun şekilde bilgilendirme sağlayacağız ve çocukların ebeveynlerin veya yasal vasinin onayını alıp almadığını belirlemek için makul adımları atacağız.

Veri güvenliği

Verilerinizin kaybını, değiştirilmesini veya çalınmasını, yetkisiz üçüncü tarafların verilerinize erişimini veya verilerinizin herhangi bir şekilde yetkisiz olarak işlenmesini önlemek için teknik ve organizasyonel önlemler aldık. Kişisel verilerinize erişim, yalnızca hizmetlerimizi iletmek veya sorularınızı yanıtlamak için bilgilere ihtiyaç duyan çalışanlarla sınırlıdır. Çalışanlarımızı veri gizliliğinin önemi ve verilerinizin gizliliğinin ve güvenliğinin korunması konusunda sürekli olarak eğitiyoruz. Yalnızca belirli bir işleme amacı için gerekli olan verileri topluyoruz ve verileri gereken veya düzenlemelerde belirtilen süreden daha uzun süre saklamıyoruz.

Web sitemizde zaman zaman başka web sitelerine veya portallara bağlantılar bulabilirsiniz. Ayrıca kişisel verilerin sosyal ağlarda paylaşılmasını sağlayan sosyal ağ özelliklerini de sunabiliriz. Kişisel verilerin korunması ve bu koruma için alınan önlemlerle ilgili olarak bu portal sitelerinde, sosyal ağlarda veya üçüncü taraflarda yer alan kurallardan sorumlu tutulamayız ve bu kurallar bizim kurallarımızdan ve aldığımız önlemlerden farklı olabileceği için her hâlükârda önce söz konusu kuralları okumanızı öneririz.

Sorumluluğun sınırlandırılması

Kişisel verileri tesadüfi veya kasıtlı kötüye kullanım, imha, kayıp, yetkisiz değişiklik veya erişime karşı korumak için uygun teknik, organizasyonel ve İK ile ilgili önlemleri alıyor olsak da bu Gizliliğin Korunmasına İlişkin Kuralların hükümlerine rağmen, topladığımız belirli kişisel verilerin hiçbir zaman tesadüfi olarak ifşa edilmeyeceğini garanti edemeyiz.

Yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, kişisel verilerin tesadüfi olarak ifşa edilmesi nedeniyle kullanıcıların veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmiyoruz.

Diğer web sitelerine erişirken ve bunları kullanırken veya doğrudan üçüncü taraflara (örneğin, sponsorlu etkinliklere katılırken) gönderdiğiniz kişisel veriler üzerinde hiçbir kontrolümüz olmadığından, yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, kişisel verilerin iletilmesi nedeniyle sizin uğrayabileceğiniz veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmiyoruz.

Güncellemeler ve değişiklikler

Bu Kuralları herhangi bir zamanda ve önceden bildirimde bulunmaksızın kısmen değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutuyoruz. Kurallarda yapılan değişikliklerden veya güncellemelerden haberdar olmak için lütfen web sitemizi zaman zaman ziyaret edin. Kuralların en güncel sürümünün yürürlüğe giriş tarihi yayınlanacaktır.

Bu Kurallar en son 4.2.2020 tarihinde değiştirilmiştir.

Haber bültenimiz ile e-posta kutunuzu zenginleştirin!

Yalnızca en lezzetli mesajları göndereceğimize söz veriyoruz. #SpreadGood

Hangi haberleri almak istersiniz?