Pravno obavještenje

Autorska prava

Sav sadržaj objavljen na web-stranicama Argeta vlasništvo je društva ATLANTIC DROGA KOLINSKA d.o.o. i u zakonski dozvoljenim okvirima predmet je autorske zaštite ili drugih oblika zaštite intelektualnog vlasništva.

Sadržaji (tekstovi, slike, logotipi…) objavljeni na ovim web-stranicama mogu se upotrebljavati isključivo u nekomercijalne svrhe i ne smiju se mijenjati, prepisivati, umnožavati, ponovo objavljivati, slati poštom ili na neki drugi način širiti u komercijalne svrhe bez izričite pismene dozvole društva ATLANTIC DROGA KOLINSKA d.o.o.

Sve reprodukcije ili primjerci sadržaja ovih web-stranica moraju sačuvati i sve navedene oznake autorskih prava, drugih obavještenja o pravima na intelektualno vlasništvo ili obavještenja o drugim pravima (znak © 2015 ATLANTIC DROGA KOLINSKA d.o.o. Sva prava zadržana. ATLANTIC DROGA KOLINSKA d.o.o. dio je Atlantic Grupe).

Robne i uslužne marke koje se pojavljuju na ovim stranicama registrirane su robne marke čiji je vlasnik ili korisnik licence ATLANTIC DROGA KOLINSKA d.o.o. (dalje u tekstu i Društvo) ili njena povezana društva. Upotreba tih maraka izričito je zabranjena, osim u slučajevima koji su utvrđeni ovim tekstom.

Pravila zaštite privatnosti

ATLANTIC DROGA KOLINSKA d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) dio je poslovnog sistema Atlantic Grupe u okviru kojeg su uspostavljeni i promjenjuju se visoki standardi poslovnog upravljanja i transparentnog poslovanja, što znači odgovorno, zakonito i etičko utemeljeno ponašanje svih pravnih subjekata Atlantic Grupe, koji istovremeno uključuju i poštovanje privatnosti i zaštitu ličnih podataka.

Uz poštovanje spomenutih standarda Društvo, kao kontrolor u okviru poslovnog sistema Atlantic Grupe, prikuplja i obrađuje lične podatke zakonito, pošteno i transparentno, u skladu s važećim propisima i preduzima odgovarajuće tehničke i organizacione mjere za zaštitu ličnih podataka od nezakonitog pristupa i zloupotrebe.

Društvo je svjesno da je zaštita ličnih podataka važna našim korisnicima, kao i drugim licima. Upravo zato vas želimo obavijestiti o tome koje lične podatke prikupljamo, kako njima upravljamo i kako se brinemo za njihovu zaštitu.

Svrha, obim i pravni osnov obrade

Lični podaci prikupljaju se u posebne, izričite i zakonite svrhe, u nužnom obimu i obrađuju se na način koji je usklađen s tim svrhama.

Društvo će lične podatke prikupljati i obrađivati samo u slučajevima kada je to dozvoljeno propisima:

  • kada je obrada potrebna radi ispunjenja zakonske obaveze;

  • kada je nosilac podataka dao pristanak za obradu svojih ličnih podataka;

  • kada je obrada potrebna za izvršavanje ugovora čija ugovorna strana je nosilac podataka ili za primjenu mjera na zahtjev takvog pojedinca prije sklapanja ugovora;

  • kada je obrada potrebna za zaštitu životnih interesa nosioca podataka ili nekog drugog fizičkog lica;

  • kada je obrada potrebna za zakonite interese Društva ili povezanih društava.

Prikupljanje i upotreba ličnih podataka

Lični podaci su informacije koje vas direktno ili indirektno identifikuju. To su, na primjer, vaše ime i prezime, e-adresa, broj telefona, IP adresa ili poštanska adresa.

Društvo ne prikuplja vaše lične podatke, osim u slučaju kada vi izričito pošaljete takve podatke (na primjer kod slanja upita u vezi s određenim proizvodom ili uslugom, sklapanja ugovora ili zahtjeva za određene radnje prije sklapanja ugovora, uključivanjem u programe vjernosti, prilikom prijave na e-vijesti, učešća u anketama, konkursima i nagradnim igrama, naručivanja uzoraka ili brošura, slanja molbe za donacije i kod traženja određenih informacija, slanja biografije ili otvorene ponude ili prilikom prijave na konkurse za slobodna radna mjesta, kao i kod zapošljavanja u našem Društvu…).

Vaše lične podatke prikupljamo, čuvamo, upotrebljavamo ili prenosimo u obimu – sadržajnom i vremenskom – koji je u određenom slučaju potreban, na primjer, da bismo odgovorili na vaša pitanja, ispunili vaše zahtjeve, obavijestili vas o našim proizvodima ili rezultatima konkursa ili nagradne igre, ispunili ugovorne obaveze ili nužne radnje prije sklapanja ugovora ili ispunili svoje druge zakonske i pravne obaveze. Zato Društvo mora ponekad prenijeti lične podatke na daljnju obradu drugim društvima u Atlantic Grupi i povezanim društvima ili vanjskim pružaocima usluga. Pružaoci usluga mogu biti angažovani, na primjer, u kontekstu pozivnog centra, distribucije robe ili reklamnog materijala ili za organizaciju i provođenje nagradnih igara. Društvo od tih strana zahtijeva da prihvate važeće pravne propise, postupaju u skladu s našim uputstvima i da poštuju naša interna pravila o zaštiti ličnih podataka, kao i da prihvate odgovarajuće organizacione i tehničke mjere zaštite. Vaši lični podaci će zato morati biti preneseni i u druge zemlje EU-a ili zemlje izvan EU-a, ali će se Društvo kod takvog prijenosa pobrinuti da taj prijenos bude potpuno usklađen sa zakonom i izvršen uz sve raspoložive i odgovarajuće mjere zaštite ličnih podataka.

Društvo garantuje da vaše lične podatke neće nikome prodavati, neće ih prosljeđivati ili posuđivati trećim stranama ako to ne bude potrebno za ispunjenje određene svrhe u koju ste nam dali lične podatke, a također garantuje da vaše lične podatke neće davati bilo kojem neovlaštenom primaocu.

Postoji mogućnost da ćemo vaše lične podatke morati dostaviti nadležnom organu javne vlasti, u slučaju kada to zahtijeva zakon ili neki drugi obavezujući propis.

Prikupljeni podaci čuvat će se onoliko koliko je potrebno za svrhu u koju su prikupljeni, odnosno do roka utvrđenog važećim propisima.

Upotreba ličnih podataka u svrhe reklamiranja i prodaje

Kada se vaši lični podaci upotrebljavaju u svrhe reklamiranja i prodaje u skladu s važećim zakonskim propisima iz oblasti zaštite ličnih podataka, vaši podaci bit će sačuvani i upotrijebljeni u te svrhe, naprimjer za slanje e-poruka, uzoraka proizvoda, poziva na učešće u konkursima i u nagradnim igrama e-poštom ili poštom ili nekim drugim komunikacionim kanalom koji ste prihvatili.

Ako se vaši lični podaci budu upotrebljavali u svrhu slanja individualnih (vama) prilagođenih reklama i promotivnih akcija radi kreiranja i održavanja korisničkog profila, o tome ćete biti unaprijed obaviješteni, dakle još prije slanja takvih reklama i promotivnih akcija, a prije takve obrade ličnih podataka zamolit ćemo vas za poseban, izričit i informisan pristanak.

Vaše podatke također ćemo upotrijebiti ako budemo željeli analizirati i poboljšati efikasnost svojih web-usluga, reklamiranja, prodaje, tržišnih istraživanja i prodajnih nastojanja u anketama ili raznim drugim upitnicima, ili na način koji će obezbjeđivati da se vaši lični podaci ne navode imenom, odnosno da se ne mogu povezati s konkretnim licem.

Ostvarivanje prava privatnih lica

U bilo kojem trenutku od nas možete zahtijevati informaciju o svojim ličnim podacima koje obrađujemo ili zahtijevati njihovo ispravljanje, opoziv njihove upotrebe ili brisanje ličnih podataka ili opoziv pristanka za sve ili samo za neke svrhe (osim kada to nije moguće, na primjer, kada je riječ o obradi podataka u statističke svrhe za koje lični podaci nikako ne omogućavaju identifikaciju), odnosno možete zabraniti prijenos podataka drugom kontroloru pod zakonskim uslovima, a također možete otkazati primanje naših informativnih i promotivnih materijala.

Također možete podnijeti prigovor na upotrebu svojih ličnih podataka u situacijama koje se zasnivaju na postojanju našeg legitimnog interesa, posebno kada ih upotrebljavamo za potrebe neposredne prodaje.

Mi ćemo se u najvećoj mogućoj i razumnoj mjeri pobrinuti da lični podaci koje ste nam stavili na raspolaganje budu pravilno evidentirani, a istovremeno odgovornost za tačnost snosite i vi, zato vas molimo da podatke redovno i pravovremeno ažurirate, odnosno da nam dostavite zahtjev za upis izmjene ili ispravke.

Za ostvarenje svih svojih prava i obaveza u vezi s upotrebom ličnih podataka možete se obratiti na e-adresu ili adresu sjedišta Društva koje se nalaze na web stranici, ili na e-adresu: [email protected], ili prema uputstvima na dostavljenim promotivnim materijalima.

Prilikom uspostavljanja kontakta i primanja navedenih zahtjeva uložit ćemo razumne napore da potvrdimo vaš identitet i spriječimo neovlaštenu obradu ličnih podataka.

Nakon što primimo vaše zahtjeve, traženu aktivnost izvršit ćemo u odgovarajućem roku, ali najkasnije u roku od 30 dana od primanja te ćemo vas o tome po potrebi obavijestiti, a sve u skladu sa zakonom.

Djeca

U pravilu ne prikupljamo podatke o djeci. Ako utvrdimo da su nam oni poslati bez pristanka roditelja ili zakonskih zastupnika, izbrisat ćemo ih u najkraćem mogućem roku. Pritom ćemo poštovati smjernice koje smo dobili od vas kao roditelja ili zakonskog staratelja.

Ako ipak u određene svrhe prikupimo podatke o djeci koja su stara toliko da je u skladu s važećim zakonima za obradu njihovih ličnih podataka potreban pristanak roditelja, o tome ćemo objaviti odgovarajuću informaciju i upotrijebiti razumne mjere kako bismo utvrdili da li djeca imaju pristanak roditelja, odnosno zakonskog staratelja.

Bezbjednost podataka

Implementirali smo tehničke i organizacione mjere da bismo spriječili gubitak vaših podataka, mijenjanje, otuđenje ili pristup neovlaštene treće strane, odnosno bilo kakvu njihovu neovlaštenu obradu. Pristup vašim ličnim podacima ograničen je samo na one zaposlenike kojima su te informacije potrebne za pružanje naših usluga, odnosno za rješavanje vašeg pitanja. Svoje zaposlene neprestano obrazujemo o tome koliko su važne povjerljivost podataka i zaštita privatnosti, kao i zaštita vaših podataka. Prikupljamo samo one podatke koji su potrebni za određenu obradu i ne čuvamo ih duže nego što je potrebno, odnosno određeno zakonskim propisima.

Na našoj web-stranici povremeno ćete moći pronaći veze do drugih web-stranica ili portala, a možemo vam ponuditi i funkcije društvenih mreža koje omogućavaju dijeljenje ličnih podataka na društvenim mrežama. Preporučujemo da svakako prethodno pročitate pravila o zaštiti ličnih podataka na tim portalima ili društvenim mrežama ili kod trećih lica, kao i o prihvaćenim mjerama za njihovu zaštitu, jer se one mogu razlikovati od ovih Pravila i mjera koje smo mi prihvatili, za što mi ne možemo biti odgovorni.

Ograničenje odgovornosti

Iako primjenjujemo dostupne tehničke, organizacione i kadrovske mjere za zaštitu ličnih podataka od slučajne ili namjerne zloupotrebe, uništenja, gubitka, neovlaštenih promjena ili pristupa, ne možemo garantovati da neki lični podaci koje prikupimo, uprkos odredbama ovih Pravila o zaštiti privatnosti, neće nikada biti slučajno otkriveni.

U najvećoj mjeri dozvoljenoj zakonom isključujemo odgovornost za štetu izazvanu korisnicima ili trećim licima slučajnim otkrivanjem ličnih podataka.

Pošto nemamo kontrolu nad ličnim podacima koje dostavljate prilikom pristupa drugim portalima i njihove upotrebe ili direktno trećim licima (na primjer prilikom učešća u sponzorisanim aktivnostima), u najvećoj mjeri koju dozvoljava zakon isključujemo odgovornost za štetu koju biste mogli pretrpiti vi ili treća lica zbog dostavljanja ličnih podataka.

Ažuriranje i izmjene

Zadržavamo pravo na promjene ili ažuriranje dijelova ovih Pravila u svakom trenutku i bez prethodne najave. Povremeno posjetite našu web-stranicu da biste se upoznali s promjenama ili ažuriranjem Pravila. Bit će objavljen i datum početka važenja aktuelne verzije Pravila.

Posljednja promjena ovih Pravila izvršena je 4.2.2020.

Obogati svoj e-pretinac našim biltenom!

Obećavamo da ćemo slati samo najukusnije poruke! #SpreadGood

Koje novosti želiš primati?