Pravne obavijesti

Autorska prava

Sav sadržaj objavljen na Argetinim internetskim stranicama vlasništvo je trgovačkog društva ATLANTIC DROGA KOLINSKA d.o.o. te je u zakonski dopuštenim okvirima predmet autorske zaštite ili drugih oblika zaštite intelektualnog vlasništva.

Sadržaji (tekstovi, slike, logotipi...) objavljeni na ovim internet stranicama mogu se rabiti isključivo u nekomercijalne svrhe, a ne smiju se mijenjati, prepisivati, umnožavati, ponovo objavljivati, slati poštom ili na bilo koji drugi način distribuirati u komercijalne svrhe bez izričitoga pismenog odobrenja društva ATLANTIC DROGA KOLINSKA d.o.o.

Sve reprodukcije ili primjerci sadržaja ovih internet stranica moraju zadržati sve navedene oznake autorskih prava te ostale obavijesti o pravima intelektualnog vlasništva ili obavijesti o drugim pravima (znak © 2015 ATLANTIC DROGA KOLINSKA d.o.o. Sva prava pridržana. ATLANTIC DROGA KOLINSKA d.o.o. dio je Atlantic Grupe).

Robne marke i uslužne marke koje se pojavljuju na ovim stranicama registrirane su robne marke čiji je vlasnik ili korisnik licence društvo ATLANTIC DROGA KOLINSKA d.o.o. (u daljnjem tekstu Društvo) ili njegova povezana trgovačka društva. Upotreba tih robnih marki izričito je zabranjena, osim u slučajevima definiranim ovim tekstom.

Pravila privatnosti

ATLANTIC DROGA KOLINSKA d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) dio je poslovnog sustava Atlantic Grupe u okviru kojeg su uspostavljeni i primjenjuju se visoki standardi poslovnog upravljanja i transparentnog poslovanja, što znači odgovorno, zakonito i etično utemeljeno ponašanje svih pravnih subjekata Atlantic Grupe koji istodobno uključuju i poštovanje privatnosti i zaštitu osobnih podataka.

Uz poštovanje spomenutih standarda, Društvo kao voditelj obrade, u okviru poslovnog sustava Atlantic Grupe, prikuplja i obrađuje osobne podatke zakonito, pošteno i transparentno, u skladu s važećim propisima te provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zbog zaštite osobnih podataka od nezakonitog pristupa i zlouporabe.

Društvo je svjesno da je zaštita osobnih podataka važna našim korisnicima i drugim osobama. Upravo zbog toga želimo vas obavijestiti koje osobne podatke prikupljamo, kako njima upravljamo i kako se brinemo o njihovoj zaštiti.

Svrha, opseg i pravni temelj obrade

Osobni podatci prikupljaju se za posebne, izričite i zakonite svrhe u nužnom opsegu i obrađuju se na način koji je usklađen s tim svrhama.

Društvo će prikupljati i obrađivati osobne podatke samo u slučajevima u kojima to dozvoljavaju propisi:

  • kada je obrada potrebna zbog ispunjenja zakonske obveze;

  • kada osoba da privolu za obradu svojih osobnih podataka;

  • kada je obrada potrebna za izvršenje ugovora u kojem je osoba ugovorna strana na koju se odnose osobni podatci ili zbog provođenja mjera na zahtjev takve osobe prije sklapanja ugovora;

  • kada je obrada potrebna radi zaštite životnih interesa osobe na koju se odnose osobni podatci ili druge fizičke osobe;

  • kada je obrada potrebna za zakonite interese Društva ili povezanih društava.

Prikupljanje i upotreba osobnih podataka

Osobni podatci su informacije kojima vas je moguće neposredno ili posredno identificirati. To su, primjerice, vaše ime i prezime, elektronička adresa, telefonski broj, IP adresa ili poštanska adresa.

Društvo ne prikuplja vaše osobne podatke, osim u slučaju kada vi izričito dostavite takve podatke (primjerice prilikom slanja upita u vezi s određenim proizvodom ili uslugom, sklapanja ugovora ili slanja zahtjeva u vezi s određenim postupanjem prije sklapanja ugovora, uključivanja u programe vjernosti, prilikom prijave za primanje e-novosti, sudjelovanja u anketama, natječajima i nagradnim igrama, naručivanja uzoraka ili brošura, slanja molbi za donacije i traženja određenih informacija, slanja životopisa ili otvorene ponude ili prijave na natječaje za slobodna radna mjesta te zapošljavanja u našem Društvu…).

Vaše osobne podatke prikupljamo, čuvamo, upotrebljavamo ili prenosimo u opsegu – sadržajnom i vremenskom – koji je potreban u određenom slučaju, primjerice kako bismo odgovorili na vaša pitanja, ispunili vaše zahtjeve, obavijestili vas o svojim proizvodima ili rezultatima natječaja ili nagradne igre, ispunili ugovornu obvezu ili hitne postupke prije sklapanja ugovora ili ispunili svoje druge zakonske i pravne obveze. Društvo stoga mora osobne podatke ponekad prenijeti drugim društvima u Atlantic Grupi i povezanim društvima ili vanjskim pružateljima usluga na daljnju obradu. Pružatelji usluga mogu biti angažirani primjerice u kontekstu usluga pozivnog centra, distribucije robe ili reklamnog materijala ili za organizaciju i izvedbu nagradnih igara. Društvo od tih strana zahtijeva prihvaćanje valjanih pravnih propisa te postupanje u skladu s našim uputama i poštivanje naših internih pravila o zaštiti osobnih podataka, kao i primjenu odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite. Stoga će vaši osobni podatci morati biti preneseni i u druge države EU-a ili države izvan EU-a, ali će Društvo pri takvu prijenosu osigurati potpunu usklađenost sa zakonom te se pobrinuti da bude proveden uz sve dostupne i odgovarajuće mjere zaštite osobnih podataka.

Društvo jamči da vaše osobne podatke neće prodavati, prosljeđivati ili posuđivati trećim stranama ako to ne bude potrebno za ispunjenje određene svrhe za koju ste nam dostavili osobne podatke te također jamči da vaše osobne podatke neće davati nijednom neovlaštenom primatelju.

Postoji mogućnost da ćemo vaše osobne podatke morati dostaviti nadležnom tijelu javne vlasti kada to zahtijeva zakon ili neki drugi obvezujući propis.

Prikupljeni podatci čuvat će se dok to bude potrebno za svrhu za koju su prikupljeni, odnosno do roka utvrđenog u valjanim propisima.

Upotreba osobnih podataka u svrhe oglašavanja i prodaje

Kad se vaši osobni podatci upotrebljavaju za svrhe reklamiranja i prodaje u skladu s valjanim zakonskim propisima s područja zaštite osobnih podataka, vaši će podatci biti spremljeni i upotrijebljeni za te svrhe, primjerice za slanje e-obavijesti, uzoraka proizvoda, poziva na sudjelovanje u natječajima i nagradnim igrama e-poštom ili nekim drugim komunikacijskim kanalom koji ste prihvatili.

Ako će se vaši osobni podatci upotrebljavati za slanje individualnih (vama) prilagođenih reklama i promotivnih akcija radi stvaranja i održavanja korisničkog profila, o tome ćete biti obaviješteni unaprijed, dakle prije slanja takvih reklama i promotivnih akcija, a prije takve obrade osobnih podataka svakako ćemo vas za privolu zamoliti odvojeno, izričito i informirano.

Vaše ćemo podatke upotrijebiti i za provedbu analize te poboljšanje učinkovitosti naših internet usluga, reklamiranja, prodaje, istraživanja tržišta i prodajnih aktivnosti u anketama ili raznim drugim upitnicima ili na način koji će osiguravati da se vaši osobni podatci ne navedu s imenom, odnosno da se ne mogu povezati s konkretnom osobom.

Ostvarenje prava privatnih osoba

U svakom trenutku od nas možete zahtijevati informaciju o svojim osobnim podatcima koje obrađujemo ili zahtijevati njihov ispravak, opozvati njihovu upotrebu ili zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ili opozvati privolu za sve ili samo za neke svrhe (osim kada to nije moguće, primjerice kad je riječ o obradi podataka u statističke svrhe kod koje osobni podatci nikako ne omogućuju identifikaciju), odnosno zabraniti prijenos podataka drugom voditelju obrade pod zakonskim uvjetima, a možete i otkazati primanje naših informativnih i promidžbenih materijala.

Također možete uložiti prigovor na upotrebu svojih osobnih podataka u situacijama koje se zasnivaju na postojanju našeg legitimnog interesa, posebice kad ih upotrebljavamo za potrebe izravne prodaje.

Mi ćemo se u najvećoj mogućoj i razumnoj mjeri brinuti o tome da osobni podatci koje ste nam stavili na raspolaganje budu pravilno evidentirani, ali odgovornost za točnost snosite i vi, stoga vas molimo da podatke redovito i pravodobno ažurirate, odnosno da nam dostavite zahtjev za unos izmjene ili ispravka.

Za ostvarenje svih svojih prava i obveza u vezi s uporabom osobnih podataka možete se obratiti na e-adresu ili adresu sjedišta Društva koje se nalaze na internetskoj stranici ili na e-adresu: [email protected] ili prema uputi na dostavljenim promidžbenim materijalima.

Prilikom uspostave kontakta i primitka navedenih zahtjeva uložit ćemo razumne napore da potvrdimo vaš identitet i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih podataka.

Nakon primitka vaših zahtjeva, traženu aktivnost provest ćemo u odgovarajućem roku, ali najkasnije u roku od 30 dana od primitka te vas o tome prema potrebi obavijestiti, sve u skladu sa zakonom.

Djeca

U pravilu ne prikupljamo podatke o djeci. Ako utvrdimo da su nam oni dostavljeni bez privole roditelja ili zakonskih zastupnika, izbrisat ćemo ih u najkraćem mogućem roku. Pritom ćemo poštovati smjernice koje smo primili od vas kao roditelja ili zakonskog zastupnika.

Ako za neke svrhe ipak prikupimo podatke o djeci u dobi u kojoj je u skladu s važećim zakonima za obradu osobnih podataka potrebna privola roditelja, o tome ćemo objaviti odgovarajuću informaciju i primijeniti razumne mjere kako bismo utvrdili imaju li djeca privolu roditelja, odnosno zakonskih zastupnika.

Zaštita podataka

Implementirali smo tehničke i organizacijske mjere kako bi spriječili gubitak vaših podataka, mijenjanje, otuđenje ili pristup neovlaštene treće strane, odnosno bilo kakvu njihovu neovlaštenu obradu. Pristup vašim osobnim podatcima ograničen je samo na one zaposlenike kojima su te informacije potrebne za pružanje naših usluga, odnosno rješavanje vaših pitanja. Svoje zaposlenike neprestano obrazujemo u vezi s važnošću povjerljivosti podataka i zaštitom privatnosti te zaštitom vaših osobnih podataka. Prikupljamo samo one podatke koji su potrebni za određenu obradu i ne čuvamo ih dulje nego što je to potrebno, odnosno uređeno zakonskim propisima.

Na našoj internetskoj stranici povremeno ćete moći pronaći poveznice na druge internet stranice ili portale, a možemo vam ponuditi i funkcije društvenih mreža koje omogućuju dijeljenje osobnih podataka. Preporučujemo da svakako prethodno pročitate pravila o zaštiti osobnih podataka na tim portalima ili društvenim mrežama ili trećim osobama, kao i o mjerama koje se primjenjuju radi njihove zaštite jer se mogu razlikovati od ovih Pravila i mjera koje mi primjenjujemo, za što mi ne možemo biti odgovorni.

Ograničenje odgovornosti

Iako primjenjujemo dostupne tehničke, organizacijske i kadrovske mjere zaštite osobnih podataka od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštenih izmjena ili pristupa, ne možemo jamčiti da neki osobni podatci koje prikupimo unatoč odredbama ovih Pravila o zaštiti privatnosti nikad neće biti slučajno otkriveni.

U najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom isključujemo odgovornost za štetu prouzročenu korisnicima ili trećim osobama slučajnim otkrivanjem osobnih podataka.

Budući da nemamo nadzor nad osobnim podatcima koje dostavljate prilikom pristupa drugim portalima i njihovoj uporabi ili izravno trećim osobama (primjerice prilikom sudjelovanja u sponzoriranim aktivnostima), u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom isključujemo odgovornost za štetu koja bi mogla nastati vama ili trećim osobama zbog dostavljanja osobnih podataka.

Ažuriranje i izmjene

Pridržavamo pravo na mijenjanje ili ažuriranje dijelova ovih Pravila u svakom trenutku i bez prethodne najave. Povremeno posjetite našu internetsku stranicu kako biste se upoznali s izmjenama ili ažuriranjem Pravila. Bit će objavljen datum početka valjanosti aktualne verzije Pravila.

Posljednja izmjena ovih Pravila provedena je 4.2.2020.

Obogati svoj inbox našim biltenom!

Obećavamo da ćemo slati samo najukusnije poruke! #SpreadGood

Koje vijesti želiš primati?