Zašto koristimo kartonsku ambalažu s FSC-certifikatom?

Održivost0 min
U svijetu sve više raste svijest da je priroda samo jedna i da moramo brinuti o njoj te je očuvanu ostaviti budućim generacijama.

Slovenija je zemlja šuma, budući da je više od 56 posto površine Slovenije pokriveno šumom, što nas svrstava na treće mjesto v Evropi, zato su ekonomično upravljanje i zaštita šuma važni. Za tu vrijednost se čvrsto zalažemo i mi u Argeti, jer želimo što manje opterećavati životnu sredinu svojim proizvodima. To postižemo upotrebom FSC-ambalaže.

Šta je FSC?

FSC je skraćenica za organizaciju Forest Stewardship Council, koja podstiče i izdaje certifikate za odgovorno upravljanje svjetskih šuma. Sva ambalaža koju odlikuje ta oznaka dobivena je od drveta (proizvoda od drveta i papira) iz šume kojom se odgovorno upravlja. FSC promovira održivo, ekološki prihvatljivo, ekonomski prihvatljivo i socijalno pravedno upravljanje - to znači da se broj posječenog drveća nadomješta istim brojem nanovo posađenog. Jedna od predanosti u okviru našeg održivog razvoja je i predanost životnoj sredini, zato je sva naša kartonska ambalaža koju koristimo u proizvodnji naših proizvoda (transportni kartoni, kartončići za multipacke), iz FSC-resursa.

Na taj način mi u Argeti prirodi prihvatljivom ambalažom na svim područjima ostvarujemo poslanstvo ekološki prihvatljive robne marke. I iskreno vjerujemo da ćemo moći, zajedno sa vama koji podržavate naša zalaganja, i dalje biti ponosni na naše lijepe i prostrane zelene šume.

Obogati svoj e-pretinac našim biltenom!

Obećavamo da ćemo slati samo najukusnije poruke! #SpreadGood

Koje novosti želiš primati?