Zašto koristimo kartonsku ambalažu sa FSC sertifikatom?

Održivost0 min
U svetu sve više raste svest o tome da je priroda jedna i da o njoj moramo da brinemo i da je moramo sačuvati za generacije koje dolaze.

Slovenija je zemlja šuma, jer više od 56 odsto površine Slovenije pokrivaju šume, što nas svrstava na treće mesto u Evropi, stoga su ekonomično upravljanje šumama i zaštita šuma veoma važni. U Argeti smo izuzetno posvećeni ovoj vrednosti jer svojim proizvodima želimo  da što je moguće manje opterećujemo životnu sredinu. To postižemo upotrebom FSC ambalaže.

Šta je FSC?

FSC je skraćenica za organizaciju Forest Stewardship Council, koja promoviše i sertifikuje odgovorno upravljanje svetskim šumama. Sva ambalaža sa ovom oznakom dobijena je od drveta (proizvodi od drveta i papira) iz šuma kojima se odgovorno upravlja. FSC promoviše održivo, ekološki prihvatljivo, ekonomski prihvatljivo i socijalno pravedno upravljanje – to znači da se broj posečenih stabala zamenjuje istim brojem novozasađenih. Jedna od obaveza kao dela našeg održivog razvoja jeste i posvećenost životnoj sredini, zbog čega se sva naša kartonska ambalaža koja se koristi u proizvodnji naših proizvoda (transportne kutije, kartoni za višestruka pakovanja) izrađuje iz FSC izvora.

U Argeti ispunjavamo misiju ekološki prihvatljivog brenda sa ambalažom koja je prihvatljiva za prirodu u svim oblastima. I iskreno verujemo da ćemo zajedno sa vama koji podržavate naše napore, moći da nastavimo da budemo ponosni na naše prelepe i prostrane zelene šume.

Obogati prijemno sanduče našim biltenom!

Obećavamo da ćemo slati samo najukusnije poruke! #SpreadGood

Kakve novosti želiš da primaš?