Nagroda jest przyznawana przez Poslovni dnevnik i ZSE w uznaniu dla przedsiębiorstw mogących poszczycić się uczciwymi i przejrzystymi relacjami z inwestorami. Nagrodę mogą otrzymać spółki należące do indeksu CROBEX oraz spółki notowane na oficjalnym rynku ZSE. Laureaci wybierani są na podstawie danych statystycznych dotyczących przestrzegania przez emitentów zasad określonych przez ZSE oraz ankiet prowadzonych wśród uczestników rynku kapitałowego.

Drugie i trzecie miejsce zajęli odpowiednio Valamar Riviera i Hrvatski Telekom.

PRZEJRZYSTOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Nagrodę w imieniu firmy odebrała Ivana Barać, dyrektor działu relacji z inwestorami. Korzystając z okazji, podziękowała współpracownikom, których starania pozwalają przedstawiać inwestorom doskonałe rezultaty.

„Jesteśmy jedną z pierwszych firm, która wdrożyła tak wysokie standardy dotyczące zarządzania firmą. Obecnie jesteśmy jedyną spółką, której akcje są notowane na rynku głównym, elitarnej sekcji ZSE wymagającej zachowania wyższego stopnia przejrzystości” – podkreśliła, jednocześnie chwaląc ZSE i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju za opracowanie nowego kodeksu zarządzania przedsiębiorstwem.

Dla inwestorów przejrzystość komunikacji dotyczącej kwestii finansowych ma kluczowe znaczenie. Odpowiedzialność wobec wszystkich interesariuszy jest integralną częścią strategii rozwoju firmy Atlantic Grupa. Firma jest świadoma, że dzięki wynikom publikowanym od wielu kwartałów uczestnicy rynku kapitałowego i interesariusze postrzegają ją jako przejrzyste, odpowiedzialne i dobrze rokujące przedsiębiorstwo.