Vi använder kakor (nödvändiga cookies eller för analys och marknadsföring) för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt och för att förbättra din upplevelse. Klicka på “Inställningar” för att hantera dina val. För mer information, se vår policy för cookies.

Hållbar utveckling

Det är viktigt för oss att visa vår uppskattning och ge tillbaka till den omvärld där vi är verksamma samt till alla som är involverade i den här processen.Tack vare att våra mål är komplexa och ambitiösa råder det ingen brist på hållbarhetsorienterade projekt.

Argetas livscykel

Klicka på symbolen för att läsa om vilka åtgärder vi redan har vidtagit för att minska vår miljöpåverkan.

bullet
Förpackningsproduktion

I förpackningsproduktionen använder vi återvunnen aluminium, vilket är mycket mer miljövänligt än plast eller glas.

bullet
Pastejproduktion vid fabriker i Izola och Sarajevo

Alla våra produktionsanläggningar strävar efter största möjliga energibesparing och därför minskar vi förbrukningen av elektricitet och vatten.

bullet
Distribution till försäljningsställen

Närheten till produktionsanläggningarna innebär kortare transporter och ställer mindre krav på distributionen, vilket även innebär mindre negativa konsekvenser för miljön.

bullet
I slutet av produktens livscykel

Samtliga processer ingår i ett cirkulärt ekonomiskt system, vilket innebär att vi vet varifrån våra råvaror kommer och att vi planerar vad som ska hända med vårt avfall.