Зошто користиме FSC сертифицирана картонска амбалажа?

Одржливост0 min
Во светот се повеќе расте свеста дека природата е една и дека мора да се грижиме за неа и да ја оставиме зачувана за потомството.

Словенија е земја на шуми, бидејќи повеќе од 56 проценти од површината на Словенија е покриена со шуми, што нè рангира на третото место во Европа, и поради тоа, важно е економското управување и заштита на шумите. Во Аргета сме цврсто посветени на оваа вредност, бидејќи сакаме со нашите производи да оставиме што е можно помал товар на животната средина. Тоа го постигнуваме со користење на FSC сертифицирана амбалажа.

Што е FSC?

FSC е кратенка за Forest Stewardship Council, организација која го мотивира и сертифицира одговорното управување со шумите во светот. Целата амбалажа која ја носи оваа ознака е добиена од дрво (производи од дрво и хартија) од одговорно управувани шуми. FSC промовира одржливо, еколошки, економски прифатливо и социјално праведно стопанисување – а тоа значи дека бројот на исечени дрвја се заменува со ист број на ново засадени. Една од заложбите како дел од нашиот одржлив развој е и посветеноста кон животната средина, поради што целата наша картонска амбалажа што се користи во производството на нашите производи (транспортни картони, картони за повеќе пакувања) е од FSC сертифицирани извори.

На таков начин во Аргета, ја исполнуваме нашата мисија за еколошки бренд со еколошка амбалажа во сите области. И искрено веруваме дека заедно со сите вас кои ги поддржувате нашите напори, можеме да продолжиме да се гордееме со нашите прекрасни и пространи зелени шуми.

Збогатете ја својата
е-пошта со нашиот билтен!

Ветуваме дека ќе ви испраќаме само највкусни пораки! #SpreadGood

Какви вести сакате да добивате?