Podeljuje jo Poslovni dnevnik v sodelovanju z borzo, z njo pa izkazuje priznanje vlagateljske skupnosti družbam, ki z vlagatelji negujejo poštene in transparentne odnose. V konkurenci so podjetja iz sestave indeksa CROBEX in podjetja, uvrščena na uradni trg Zagrebške borze, nagrajence pa izbirajo na podlagi statističnih meril, s katerimi presojajo, kako izdajatelji upoštevajo pravila borze, in na podlagi ankete, opravljene med udeleženci na trgu kapitala. Drugo in tretjo nagrado sta prejela Valamar Riviera oziroma Hrvatski Telekom.

Preglednost in odgovornost

Nagrado je sprejela vodja odnosov z vlagatelji Ivana Barać in se ob tej priložnosti zahvalila sodelavcem za prizadevnost pri predstavljanju poslovnih rezultatov vlagateljem.

»Smo ena prvih družb, ki je uvedla visoke standarde korporativnega upravljanja. Trenutno smo edina družba, katere delnice so uvrščene v Prime Market, elitno kotacijo Zagrebške borze, ki zahteva povišano stopnjo preglednosti,« je poudarila ter pri tem pozdravila projekt Zagrebške borze in Evropske banke za obnovo in razvoj za pripravo novega kodeksa korporativnega upravljanja.

Preglednost v finančni komunikaciji je nujni člen vlaganja. V odnosih z vsemi delničarji je odgovornost neločljiv del strategije razvoja Atlantic Grupe, Atlantic pa že dolg niz četrtletij dosega rezultate, ki jih tudi napoveduje, zato na trgu kapitala in med delničarji velja za transparentno, odgovorno in perspektivno družbo.​