Ne përdorim kukit (kukit e detyrueshme, analitike dhe të marketingut) për t’u siguruar për funksionimin e duhur të uebsajtit tonë dhe për të përmirësuar përvojën tuaj si përdorues. Klikoni te “personalizo cilësimet ” për të menaxhuar preferencat tuaja. Për më shumë informacione të detajuara, ju lutemi shikoni politikën tonë të kukive.

Angazhimi ndaj mjedisit

Jemi të bindur se nuk mjafton që produkti të jetë vetëm cilësor dhe i shijshëm, por që duhet të përmbushë qëllimin e tij në aspekte të tjera. Dëshirojmë të krijojmë produkte që nuk rëndojnë mjedisin, kështu që i kushtojmë vëmendje të veçantë përputhshmërisë së prodhimit, ekonomisë qarkulluese dhe menaxhimit ekonomik të burimeve.

Angazhimi ynë ndaj mjedisit

 

Jemi të përkushtuar për të zvogëluar efektin e Argeta-s në mjedis me 20 përqind.

Ambalazh i qëndrueshëm dhe i riciklueshëm

Dëshirojmë të rrisim sasinë e materialeve të riciklueshme që përdoren në ambalazhim.

 

ANGAZHIMI DHE QËLLIMET DERI NË VITIN 2030:

  • Do të përdorim vetëm ambalazh prej kartoni dhe letre, me lëndë të parë të certifikuar nga FSC.

Dëshirojmë të zvogëlojmë sasinë e letrës dhe plastikës së përdorur.

 

ANGAZHIMI DHE QËLLIMET DERI NË VITIN 2030:

  • Deklaratat do të shtypen drejtpërdrejt në paketim, pa përdorimin e etiketave.

Alumini në ambalazhin e Argeta-s është një burim i vlefshëm që mund të përdoret më shumë se një herë, por vetëm nëse ambalazhi është i pastër dhe shpërndahet siç duhet. Në mënyrë që të përdorim sa më shumë ambalazh, dëshirojmë të edukojmë konsumatorët përmes komunikimit dhe projekteve.

 

ANGAZHIMI DHE QËLLIMET DERI NË VITIN 2030:

  • Do të edukojmë konsumatorët për shpërndarjen e duhur të mbetjeve dhe kështu do të përpiqemi të kthejmë shumicën e ambalazhit të aluminit për ripërdorim.

Zvogëlimi i sasisë së mbetjeve të ushqimit

Nxitja e konsumatorëve që të zvogëlojnë mbetjet e ushqimit

 

Dëshirojmë të rrisim numrin e paketimeve që mundësojnë përdorimin optimal të produktit, duke rritur ndërgjegjësimin e konsumatorit për të përmbushur vizionin ”zero mbetje” të ushqimit.

 

ANGAZHIMI DHE QËLLIMET DERI NË VITIN 2030:

  • Ne do të edukojmë lidhur me rëndësinë e reduktimit të mbetjeve ushqimore.
  • Ne do t’u ofrojmë konsumatorëve zgjidhje për reduktimin e sasisë së mbetjeve ushqimore.

Analiza LCA (Life-cycle
assessment)

Analiza LCA (Life-cycle assessment)

Në mënyrë që të optimizohet më së miri menaxhimi i ndikimit në mjedis, në vitin 2018 përfshimë të gjithë zinxhirin e vlerave në analizën LCA: lëndët e para hyrëse, prodhimin e ambalazheve, prodhimin e pashtetave në Izolë dhe Sarajevë, transportin në qendrat e shpërndarjes dhe mbetjet e ambalazhit.

Rezultatet treguan se deri në 60 deri në 70% të efektit të përgjithshëm në mjedis janë përbërës të produkteve tona, 20 deri në 30% ambalazh, 1 deri në 3% shpërndarje dhe 5-7% prodhim. Ndonëse përpiqemi të optimizojmë proceset dhe të zvogëlojmë ndikimin në mjedis në të gjitha nivelet e prodhimit, optimizimi i mjedisit në zinxhirin tonë të furnizimit është thelbësor për ne.

Konsumi i qëndrueshëm i energjisë dhe ujit dhe menaxhimi i mbetjeve

Dëshirojmë të zvogëlojmë nivelin e ujit të konsumuar në vendndodhjet tona të prodhimit.

 

ANGAZHIMI DHE QËLLIMET DERI NË VITIN 2030:

  • Do të zvogëlojmë rreth 8% sasinë e ujit të konsumuar për ton të produktit.

Ne dëshirojmë të reduktojmë përdorimin e kimikateve në vendet e prodhimit.

Dëshirojmë të zvogëlojmë sasinë e mbetjeve nga impianti ynë i trajtimit.

 

ANGAZHIMI DHE QËLLIMET DERI NË VITIN 2030:

  • Do të zvogëlojmë rreth 90% sasinë e mbetjeve nga impianti ynë i trajtimit.

Paketim i qëndrueshëm
dhe i sigurt

Kutitë tona të pashtetave të mishit dhe peshkut janë të bëra nga alumini, i cili mund të ripërdoret ose riciklohet plotësisht. Alumini lejon që produkti të zgjasë më shumë, e mbron mirë nga ndikimet e jashtme dhe, duke e zvogëluar peshën e tij, zvogëlon ndjeshëm efektin e karbonit.

Pashtetat nga perimet të markës Argeta paketohen në ambalazh qelqi, i cili gjithashtu mund të riciklohet plotësisht. Në këtë mënyrë, zbatojmë në mënyrë të qëndrueshme politikën tonë për të ofruar shijim të sigurt dhe pa kokëçarje të produkteve tona.

Nga fjalë në vepra

Thuhet se premtimet mbeten vetëm premtime derisa të përmbushen. Ne pajtohemi plotësisht me këtë. Disa nga premtimet tona jemi duke i përmbushur përmes projekteve të cilat paraqiten më poshtë.

Nga fjalë në vepra

Thuhet se premtimet mbeten vetëm premtime derisa të përmbushen. Ne pajtohemi plotësisht me këtë. Disa nga premtimet tona jemi duke i përmbushur përmes projekteve të cilat paraqiten më poshtë.